Our Honors
alborzbehsam.com
مقالات آموزشی1398/10/01
روغن‌ امولسیون شونده
روغن‌ امولسیون شونده

بیش از صد سال است که روغن‌ها در کنترل آفات استفاده می‌شوند. روغن‌ها دارای طیف وسیعی هستند و عموما برای مبارزه با شپشک‌ها، کنه‌ها، شته‌ها، مگس‌های سفید و برخی عوامل بیماریزا مانند سفیدک پودری، سفیدک کرکی و کپک خاکستری استفاده می‌شوند.

روغن‌های امولسیون شونده نام‌های متعددی دارد مانند روغن کشاورزی، روغن اسپری یا روغن سفید معدنی. بیشتر ترکیبات روغنی که برای کنترل آفات استفاده می‌شوند از تقطیر نفت خام بدست می‌آیند. برخی از خصوصیات مهم روغن‌های امولسیون شونده شامل مقدار بقایای غیرقابل سولفوناسیون، نقطه جوش متوسط و مقدار هیدروکربن‌های خطی و حلقوی است. روغن‌هایی که بعنوان آفتکش بکار می‌روند باید دارای خلوص بالایی باشند.

روغن امولسیون شونده بعنوان ادجوانت برای بهبود کارایی برخی از آفتکش‌ها استفاده می‌شود. از مزایای این روغن، بی خطر بودن برای انسان ودشمنان طبیعی و اثر طولانی مدت آن است. نحوه عملکرد روغن امولسیون شونده وابسته به تماس مستقیم است. بنابراین نوع محلول پاشی و پخش یکنواخت آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مکانیسم اثر روغن امولسیون شونده در کنترل آفات بصورت مسدود کردن منافذ تنفسی حشرات، مسدود کردن قطعات دهانی حشرات و جلوگیری از انتقال ویروس به گیاه و کاهش چسبندگی اسپورهای قارچ به سطح گیاه است


1398/10/01

نویسنده : واحد فنی البرز بهسم