Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

فن پرو پاترین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


فن پرو پاترین:  10%EC

Fenpropathrin 10% EC

نام تجاری :دانیتول / Danitol

گروه : Pyrethroid
دوره کارنس : 14 روز

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد ولی از دیازپام در تسکین سیستم اعصاب می توان استفاده کرد.

حشره کش و کنه کش تماسی و گوارشی غیر سیستمیک و دور کننده

Insecticide/ Acaricide With Contact, Stomach Action And Repellent Properties

مدیریت کاربرد :

این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد.

فن پروپاترین به منظور كنترل حالات متحرك انواع كنه‌ها (به استثناي كنه‌هاي  Europhides ) و حشراتي مثل مگسهاي سفيد، مينوزها، حشرات برگخوار و ساقه خوار، شته‌ها، پسيلها روي درختان ميوه دانه دار، مركبات، انگور، سبزيجات و صيفي‌جات، پنبه، گياهان گلخانه‌اي و زينتي قابل استفاده است.

فن پروپاترین اثر ضربه اي  (knock down) سريع دارد و با دارا بودن خاصیت دورکنندگی سبب جلوگیری از تغذیه کنه های بالغ و کاهش اعمال حیاتی آنان و در نتیجه کاهش تعداد تخم میگردد.


فن پرو پاترین
کنه قرمز اروپایی درختان میوه
فن پرو پاترین
مگس مینوز سبزی و صیفی
فن پرو پاترین
مگس مینوز
فن پرو پاترین
مینوز لکه گرد