Our Honors
alborzbehsam.com
مقالات

نقش ریز مغذی ها در رشد گیاهان

مقدمه :

تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان برای رشد و نمو نیاز به غذا دارند. خاک تامین کننده اکثریت قریب به اتفاق عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می باشد. به جز کربن ، اکسیژن و هیدروژن ... بیشتر

نقش سیلیسیم (Si) و کاربرد آن در گیاهان

سیلیسیم، دومین عنصر فراوان در پوسته زمین است . سیلیسیم در گیاهان موجب افزایش رشد و عملکرد محصولات کشاورزی، افزایش تحمل به تنش های غیر زیستی مانند سرما ، خشکی ، دمای بالا و پایین ، شوری و سمیت ناشی از تجمع فلزات سنگین مانند آلومنیوم ، کادمیوم ، آرسنیک و منگنز و نیز تابش شدید اشعه ی خورشید می شود.همچنین سبب افزایش تحمل نسبت به تنش های زیستی از قبیل آفات و بیماری هایی مانند کرم ساقه خوا ر، زنجرک ، سن و انواع پسیل و بلاست برنج و سفیدک های پودری و م... بیشتر

نقش گوگرد در گیاهان

گوگرد یک ماده مغذی مهم در گیاه است که برای تولید محصولات غذایی فراوان لازم است . همچنین در رشد و اعمال حیاتی گیاه نقش دارد. غلات، میوه ها و سبزیجات و محصولات مرتعی برای تأمین رشد به گوگرد نیاز دارند. گوگرد در ساخت پروتئین و فعالیت آنزیم ها دخالت دارد، و کمبود گوگرد باعث کاهش عملکرد کمی و کیفی محصول می شود.

گوگرد چهارمین عنصر ضروری و پرمصرف برای گیاهان پس از  نیتروژن ، فسفر و پتاسیم ، می باشد . نیاز گیاهان به این عنصر حتی بیشتر از عناصر پر مصرفی چون فسفر می باشد. نظر به این... بیشتر

نقش پتاسیم در گیاه

تولید محصولات کشاورزی توسط تعدادی از عوامل بیولوژیکی و غیر زنده محدود می شود که می توانند بر مقدار و کیفیت محصول اثر منفی داشته و سبب کاهش آن شوند. پتاسیم یک ماده مغذی ضروری است که بیشتر فرآیندهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی تأثیرگذار بر رشد و متابولیسم گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد. این ماده همچنین به بقای گیاهانی که در معرض تنش های مختلف زنده و غیرزنده هستند کمک می کند.

جمعیت جهان به سرعت رشد می کند و به زودی از مرز 8 میلیارد نفر خواهد گذشت. جهت تامین غذا ب... بیشتر

نقش مس در گیاهان

مس  یک عنصر ریز مغذی است که در مقادیر بسیار کم مورد احتیاج گیاه است. مس بیشتر در فعالیت‌های آنزیمی گیاه و تشکیل کلروفیل دخیل است. در فرایند فتوسنتز دخیل است و برای تنفس و متابولیسم کربوهیدرات ها و پروتئین ها ضروری است. همچنین در رنگ پذیری میوه ها و گل ها نقش دارد. وجود این عنصر در سیستم‌های آنزیمی اکسیداز-کاتالاز ضروری است. همچنین این عنصر در تولید کلروپلاست و واکنش‌های انتقال الکترون سهیم و فعال کننده چندین آنزیم است. مس برخی از آنزیم‌های مؤثر در سنتز لیگنین د... بیشتر

فواید و کاربرد عنصر بور) Boron) برای گیاهان

عنصر بور که با علامت اختصاری B نمایش داده می شود، جزء عناصر میکرو است که در رشد و سلامتی تمامی گیاهان موثر است. بور در ساختار دیواره سلولی گیاهان وجود داشته ودر تولید مثل تمامی گیاهان نقش دارد. بور عنصری متحرک در داخل خاک است و قابلیت انتقال دارد . از آنجاییکه این قابلیت برای عناصر میکرو در مقدارهای کم ضروری است تا نیاز گیاه را تامین کند، در تغذیه کودی سنتی تلاش شده کمبود این عنصر تامین شود. با این وجود هنوز کمبود عصر بور از نظر کمبود عناصر میکرو در جایگاه دوم قرار دارد. جالب است که در... بیشتر