Our Honors
alborzbehsam.com
وبلاگ ها

سموم شیمیایی کشاورزی

سموم شیمیایی کشاورزی همانند داروها هستند. اگر دارویی متناسب با نوع بیماری در زمان مناسب با مقدار مشخص استفاده نشود، عوارض جبران ناپذیری دارد. سم همانند درمانگر است، وقتی آفت و بیماری‌ به سراغ محصولات کشاورزی بیایند، باعث ضرر و زیان جبران ناپذیری خواهند شد. پس بهترین راه معمول مبارزه شیمیایی می‌باشد. محصولات کشاورزی طی مراحل کاشت تا برداشت توسط آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز خسارت دیده و یا از بین می‌روند. مبارزه شیمیایی نه بهترین روش، بلکه کاربردی ‌ترین روش... بیشتر

اثرات مثبت آفت کش ها

به گفته موسسه ملی علوم بهداشت محیط، اصطلاح آفت کش ها شامل مواد شیمیایی مورد استفاده برای کنترل حشرات، قارچ ها و علف های هرز است. آفت کش ها در خدمت بسیاری از توابع هستند، برخی از آنها برای جامعه بیش از دیگران ضروری است. آفت کش ها می توانند مانع از شکست محصول، کنترل گیاهان تهاجمی یا ترویج چمن یکنواخت سبز شوند. برخی از آفت کش ها باعث کم شدن نقاط ضعف در میوه ها و سبزیجات می شوند و این امر حائز اهمیت است که بیشترین میزان محصول قابل فروش است.

... بیشتر

تاثیر کود و آفت کش ها بر میکروارگانیسم های خاک در کشاورزی

چکيده مديريت سلامت خاك براي حصول اطمينان از توليد محصولات كشاورزي پايدار و حفظ تنوع زيستي ضروري است. کود شیمیایی و آفت کش ها برای کشاورزی صنعتی ضروری است. با این وجود، آنها همچنان به ابزارهای مهم بحرانی برای امنیت غذایی جهانی ادامه می دهند؛ به ویژه اگر اثرات نامطلوب آن را نادیده بگیرند، زمانی که کشاورزی پایدار به عنوان تمرکز جهانی است. به استثنای طیف وسیعی از عوارض شناخته شده و شناخته شده کودهای شیمیایی و پاستای ساید بر روی محیط ... بیشتر

اطلاعات مربوط به کود و آفت کش ها

کود ها ترکیباتی هستند که به رشد گیاه اضافه می شوند. دو نوع کود - آلی و معدنی وجود دارد. کودهای آلی کربن هستند و از مواد آلی مثل برگ ها، کود گاو و بخش هایی از گیاه تشکیل شده است. کودهای معدنی حاوی مواد شیمیایی غیر آلی ساده هستند. برخی از مواد مغذی رایج موجود در کود، عبارتند از: نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NKP). آنها همچنین دارای مواد مغذی گیاهی ثانویه مانند کلسیم، گوگرد و منیزیم هستند. برخی از کود های خاص حاوی عناصر ریز و یا مواد مغذی... بیشتر