Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

کلرپیریفووس

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


کلرپیریفوس: 40%EC

Chlorpyrifos 40./8 EC

نام تجاری : دورسبان / Dursban

گروه :Organophosphate

دوره کارنس : 7 روز تا 6 هفته بسته به نوع محصول متفاوت است .

پادزهر : آتروپین همراه با اکسیم .

حشره کش و کنه کش غیر سیتمسک با اثر تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی

Non-systemic Insecticide/ Acaricide With Contact, Stomach & Fumigant Action

 

مدیریت کاربرد :

كلرپیریفوس  با نحوه اثر تماسی، گوارشی و تنفسی روی طیف گسترده ای از آفات باغی و زراعی و به منظور كنترل لارو و حشره بالغ سخت بالپوشان، دوبالان، جوربالان و بالپولكداران در خاك يا شاخ و برگ گياهان کاربرد دارد.

چون بخارات سمي اين تركيب در خاك نفوذ مي‌كند موجب از بين رفتن آفات خاكزي (نظير لارو شب پره زمستانه، كك ، چغندر، كرم مفتولي و …) مي‌شود. به منظور کنترل اینگونه آفات می توان بنابر توصیه، با استفاده از 30-20 کیلوگرم سبوس به همراه   20 – 10 لیتر آب و 1/5 لیتر كلروپیریفوس  در هکتار طعمه مسموم تهیه نمود.

چون این ترکیب سیستمیک نیست محلولپاشی بایستی به نحوی صورت پذیرد که یک لایه از سم بصورت کامل روی گیاه قرار گیرد.

 محصول  آفت  میزان مصرف
 مرکبات  شپشک ها و سپردارها  1/5-2 لیتر در  هزار
 درختان میوه سردسیری  انواع شپشک  های آسیایی،واوی بنفش ، سان ژوزه  1/5-2 لیتر در هزار
 نخود ،پنبه و سویا  مگس های مینوز برگ  2-2/5 لیتر در هزار

 

 

سازگاری و اختلاط:

کلرپیریفوس در غلظت های توصیه شده با گیاهان ذکر شده سازگاری خوبی دارد ولی خارج از دز توصیه شده روی کاملیا، آزالیا، گل سرخ و بنت قنسول حساسیت شدیدی دارد.

کلرپیریفوس در محیط های خنثی تا اسیدی ضعیف پایدار خوبی دارد ولی در محیط های قلیایی قوی هیدرولیز می‌شود،در نتیجه با ترکیبات قلیایی قابل اختلاط نیست.

به علت احتمال گیاهسوزی از مصرف این سم در مزارع خربزه مشهدی خودداری شود و در مورد سایر خربزه ها حداکثر یک لیتر در هکتار توصیه می شود .

در درختان سیب، سمپاشی قبل از شکوفه دهی تا زمان گلدهی و بعد از ریزش گلبرگ ها توصیه می شود

در محیط های کشت هیدروپونیک و محصولات خوراکی مصرف نشود.

اين تركيب روي مس و برنج خورندگي دارد.

کلرپیریفوس با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

کلرپیریفوس به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


کلرپیریفووس
شپشک آردالود
کلرپیریفووس
شپشک سان ژوزه
کلرپیریفووس
مگس مینوز