Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

کلرپیریفوس

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


کلرپیریفوس مایع غلیظ امولسون شونده 40.8%

chlorpyrifos 40.8% W/W

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تدخینی

Non-systemic Insecticide with Contact, Stomach & Fumigant Action

نام تجاری: دورسبان 

گروه: Organophosphate

نحوه اثر: کلرپیریفوس با مهار آنزیم استیل کولین استراز باعث اختلال در سیستم عصبی مرکزی حشرات و مرگ می شود.

مدیریت کاربرد:

کلرپیریفوس حشره کشی غیر سیستمیک از گروه ارگانوفسفره ها می باشد که قادر به کنترل طیف وسیعی از آفات مکنده و جونده می باشد.

کلرپیریفوس بخاطر خاصیت نفوذی که دارد ، قادر به نفوذ در سطح زیری گیاه بوده و لذا آفاتی که در سطح پشتی برگ ها و یا داخل نسوج گیاهی هستند را نیز کنترل می کند.

کارایی این حشره کش در دماهای پایین کاهش می یابد.

استفاده از این حشره کش در درختان میوه دانه دار قبل از تورم جوانه ها  و نیز بعد از ریزش گلبرگ ها در درختان توصیه می گردد و از استفاده از آن در زمان شکوفه دهی باید خودداری گردد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

 آفت

 میزان مصرف

مرکبات

سپردار و شپیک مرکبات

1.5 تا 2 در هزار

درختان میوه سردسیری

انواع شپشک ها

1 تا 1.5 در هزار

سویا

مینوز برگ

2 تا 2.5 لیتر در هکتار

 

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): میوه های سرد سیری 40 روز

قابلیت سازگاری و اختلاط: اختلاط این حشره کش با سموم مسی و گوگردی توصیه نمی شود.

 


کلرپیریفوس
شپشک آردالود
کلرپیریفوس
شپشک سان ژوزه
کلرپیریفوس
مگس مینوز