Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کودهای مایع و سوسپانسیون

نام محصول :

فیتومکس کلسیم، روی، منیزیم

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کودهای مایع و سوسپانسیون


فیتومکس کلسیم، روی، منیزیم

 

فرمول این کود به صورت سوسپانسیون غلیظ است که بیشتر به محلول پاشی آن توصیه میشود. فرمولاسیون سوسپانسیون سبب راحتی حمل و کاربرد آن در مقایسه با کودهای پودری می شود.. سوسپانسیون روی فیومکس سبب جذب سریع توسط برگ‌ها گشته و دوام طولانی مدت (به دلیل وجود مواد چسبنده به برگ‌ها) بر روی گیاهان دارد. این کودها با محیط‌ زیست کاملاً سازگاری داشته و هیچ‌گونه خطر زیست‌محیطی در پی نخواهد داشت. این محصول ترکیبی از عناصر مهم برای رشد گیاه می باشد.

مزایا و ویژگی‌ها:

کلسیم: خود باعث افزایش محصول در واحد سطح و بالا بردن کیفیت و طول عمر انبارداری محصول می گردد.

منیزیم:  در تشکیل کلروفیل و قندها نقش دارد و به طور غیر مستقیم در متابولیسم و فتوسنتز درختان میوه اثرگذار است و همچنین در تنفس گیاه نیز دخالت دارد.

روی: در ساخت و تجزیه پروتئین ها در گیاه دخیل است و از بارزترین نقش روی در ساخت هورمون اکسین است که در رشد طولی شاخه ها موثر می باشد.

تجزیه ضمانت شده : 

تجزیه ضمانت شده

W/W

کلسیم محلول (Ca)

14 %

مینزیم محلول (Mg)

2/5 %

روی محلول (Zn)

3 %

 

دستورالعمل استفاده:

محصول

میزان و زمان مصرف

باغات

5 لیتر در هکتار دو هفته بعد از افتادن گلبرگ

مرکبات

5 لیتر در هکتار دو هفته بعد از افتادن گلبرگ

پسته

2 لیتر در هکتار

گیاهان زراعی

1/5-1 لیتر در هکتار