Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
روغن ها > روغن

نام محصول :

روغن امولسیون شونده 80 % L

دسته : روغن ها

زیر دسته :

روغن


روغن امولسیون شونده 80% L

حشره کش و کنه کش با اثر تخم کشی و باعث تسهیل نفوذ سم

مدیریت کاربرد : از مخلوط نمودن این سم با قارچ کش کاپتان جدا اجتناب شده و فاصله حداقل 10 روز بین مصرف روغن و قارچ کش رعایت شود . روغن را هرگز نباید با سموم گوگردی مخلوط نمود و حداقل باید یک ماه بین مصرف روغن و مصرف سموم گوگردی فاصله باشد . زمانی که دمای هوا 5/1- درجه سانتی گراد است یا احتمال یخبندان شبانه داده می شود از روغن پاشی اجتناب گردد. روغن را هرگز نباید بدون آب مصرف نمود از سمپاشی با روغن ، زمانی که هوا خیلی گرم یا خیلی سرد است خودداری شود .

محصول آفت میزان مصرف
مرکبات کنه قرمز و کنه زرد شرقی 1-1/5 درصد پیش بهاره
درختان میوه سردسیری سپردارها شپشک های مومی و نرم تن ها 2-2/5 درصد زمستان قبل از جوانه
پسته شپشک ها 1-1/5 درصد تورم جوانه ها و بهاره
خرما شپشک واوی ،شپشک تنه و شپشک شفاف خرما 1-1/5 درصد در قالب مبارزه پیش بهاره و بهاره
زیتون شپشک سیاه و سپردار بنفش 1/5-2 درصد پیش بهاره
درختان غیر مثمر و گیاهان زینتی شپشک سفید باغی 1 درصد پیش بهاره همراه با یکی از سموم

 

نام تجاری : روغن ولک /Volk

سمیت برای پستانداران : 15000 میلی گرم بر کیلوگرم    

Acute Oral LD50 for Rats : 15000 mg /kg

درجه خطر: WHO : U (سمیت حادی ندارد.)

دوره کارنس : 4-3 هفته

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد