Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > کنه کش ها

نام محصول :

پیریدابن

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

کنه کش ها


پیریدابن 20%  WP  

گروه : pyridazinon

پادزهر :پادزهر اختصاصی ندارد

کنه کش غیر سیستمیک

مدیریت کاربرد :

15دقیقه پس از مصرف سان مایت اختلال در رفتار طبیعی کنه ها مشاهده می شود و تا 90دقیقه کاملا مختل می شود، پس از چند روز کنه ها نابود می شود.

این کنه کش دارای اثر ضربه ای شدید و دوام طولانی است که مراحل مختلف رشدی انواع مختلف کنه ها به خصوص مرحله لاروی و پورگی را کنترل می نماید.

محصول

آفت

میزان مصرف

مرکبات

کنه زنگ

40-50 گرم در 100 لیتر آب (0/5-0/4 در هزار )

 

 

 

 

 

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

از چرای دام در نواحی تازه سم پاشی شده جلوگیری شود .

پیریدابن  با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

پیریدابن  به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


پیریدابن
 
پیریدابن
 
پیریدابن
 
پیریدابن
 
پیریدابن