Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

آبامکتین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


آبامکتین  :1/8 % EC

Abamectin 1.8% EC

نام تجاری : ورتی مک /Vertimec

گروه : Avermectin

دوره كارنس: 25 روز

حشره کش و کنه کش انتخابی ،تماسی وگوارشی با فعالیت سیستمیک محدود 

  مدیریت کاربرد :

  • سم پاشی زمانی آغاز می گرددكه اولین علائم آلودگی مشاهده گردد،تکرار سمپاشی نیز ممکن است مورد نیاز باشد.
  • روی حالات متحرک کنه ها اثر دارد، کنه ها را سریع بی حرکت می کند ولی مرگ آنها ممکن است 3 تا 5 روز طول بکشد.
  • آفت هدف بعد از تیمار بی تحرک شده و بیشترین تلفات ، پنج روز بعد از سمپاشی حاصل می شود.

 

 محصول

 آفت

 ميزان مصرف

 سبزی و صیفی

 مینوز

 600 سی سی در هکتار

 مرکبات

 کنه زنگ مرکبات

 20سی سی سم +250 سی سی روغن در 100 لیتر آب برای یک نوبت سمپاشی

 

 

 

 

 

 

 

قابلیت اختلاط:

آبامکتین با اغلب حشره کش های رایج سازگار است ولی با فرمولاسیون های ULV ( حجم بسیار کم) غیرقابل اختلاط می باشد. این ترکیب با کاپتان سازگار نبوده و در صورت اختلاط، روی برخی گیاهان و درختان میوه دانه دار ( سیب، به و...) ایجاد حساسیت می کند.آفت کش نباید با خیس کننده ها ،چسباننده ها و دیگر مواد همراه مخلوط شود.

 

آبامکتین با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

آبامکتین به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.

 

 


آبامکتین
کنه زنگار مرکبات
آبامکتین
كنه زنگ مرکبات
آبامکتین
مينوز