Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

آبامکتین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


 

آبامکتین مایع غلیظ امولسیون شونده 1.8%

abamectin 1.8% EC

حشره کش و کنه کش با اثر تماسی و گوارشی ، فعالیت سیستمیک محدود و خاصیت نفوذی

Insecticide/ Acaricide with Contact & Stomach Action, Limited Plant Systemic Activity, Exhibits Translaminar Movement

 

نام تجاری: ورتی مک

گروه: Avermectin

نحوه اثر: آبامکتين از طریق افزایش فعالیت پیام رسان گابا آمینو بوتیریک اسید (GABA) موجب اختلال در سیستم اعصاب و نهایتا مرگ می شود.

مدیریت کاربرد:

- سم پاشی زمانی آغاز می گرددكه اولین علائم آلودگی مشاهده گردد، تکرار سمپاشی نیز ممکن است مورد نیاز باشد.

- آبامکتین روی حالات متحرک حشرات و کنه ها اثر دارد، آفت هدف بعد از تیمار بی تحرک شده ولی مرگ آنها ممکن است 3 تا 5 روز طول بکشد. بیشترین تلفات ، پنج روز بعد از سمپاشی حاصل می شود.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

ميزان مصرف

سبزی و صیفی

مینوز

0.6 لیتر در هکتار

مرکبات

کنه زنگ مرکبات

20 میلی لیتر +250 میلی لیتر روغن ولک در 100 لیتر آب برای یک نوبت محلول پاشی

دوره کارنس (فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت): برای مرکبات 7 روز و برای سبزی صیفی 3 روز

 


آبامکتین
کنه زنگار مرکبات
آبامکتین
كنه زنگ مرکبات
آبامکتین
مينوز