Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

دودین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


دودین 65% WP

قارچ‌کش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کنندگی

نام تجاری: ملپرکس Melprex% 65 WP
دوره کارنس: 21 روز

مدیریت کاربرد

این قارچکش  بصورت سمپاشی روی اندام­های هوایی گیاه به کار می رود و روی گیاهانی از قبیل سیب، توت فرنگی، گردو، گیلاس، گلابی، هلو، زیتون، زردآلو، پیاز و گیاهان زینتی می توان استفاده نمود.

از گروه گوانیدین هست که  مانند یک شوینده عمل کرده و به صورت غیراختصاصی ساختمان غشاء را بر هم می‌زند. به این ترتیب که بخش چربی دوست آن به بخش لیپیدی فسفولیپید متصل شده و بخش قطبی آن به گروه فسفات فسفولیپید در فاز آبی متصل می‌شود. در نتیجه ساختار غشاء بهم خورده و همین مسئله موجب تغییر تراوایی غشاء، اختلال در جذب عناصر غذایی و جلوگیری از تنفس می‌شود.

برای سم‌پاشی حفاظتی، سم‌پاشی اول در زمان تورم جوانه‌های گل، دوم پس از ریزش گلبرگ‌ها، سوم 10 روز پس از نوبت دوم.
در مواردی که سم‌پاشی حفاظتی از قبل انجام نشده است، برای معالجه آلودگی‌هایی که پس از بارندگی به وقوع می‌پیوندد، حداکثر ظرف مدت 36 ساعت پس از بارندگی باید اقدام به سم‌پاشی گردد.

محصول بیماری مقدار مصرف
سیب لکه سیاه سیب یک در هزار


احتیاط‌های لازم: 

هلو، آلو، انگور و تمشک در اثر کاربرد دودین ممکن است دچار آسیب شوند. در برخی از ارقام سیب از جمله Golden Delicious، دودین ممکن است روی میوه حالت زنگار ایجاد نماید.


دودین
لکه سیاه سیب
دودین
لکه سیاه گلابی