Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

دودین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


دودین 65% پودر با قابلیت تر شوندگی

Dodine 65% WP

قارچ کش سیستمیک با اثر پیشگیری و کمی درمانی

Systemic Foliar Fungicide with Protective & Some Curative Action

 

نام تجاری: Melprex 

گروه: Guanidin

نحوه اثر: دودین قارچ کشی سیستمیک از گروه گوانیدین ها با اثر حفاظتی و کمی درمانی است که با اختلال در تراوایی غشاء سلولی قارچ ها موجب اختلال در جذب عناصر غذایی و جلوگیری از تنفس می شود.این قارچ کش برای کنترل بیماری های مختلف برگی در درختان میوه و سایر محصولات کشاورزی مانند توت فرنگی ، کرفس ، سبزیجات و گیاهان زینتی استفاده می شود.

مدیریت کاربرد:

  • برای سمپاشی حفاظتی، سمپاشی اول در زمان تورم جوانه های گل، سمپاشی دوم پس از ریزش گلبرگ ها و سمپاشی سوم 10 روز پس از نوبت دوم صورت می گیرد.
  • در هوای بسیار سرد از سمپاشی با دودین اجتناب شود.
  • هلو، آلو، انگور و تمشک در اثر کاربرد دودین ممکن است دچار آسیب شوند. مصرف این قارچ کش همچنین در میوه برخی از ارقام سیب از جمله Golden Delicious ایجاد زنگار می کند. 

موارد و میزان مصرف:

محصول

بیماری

میزان مصرف

سیب

لکه سیاه

محلول پاشی به نسبت 1 در هزار

( معدل 100 گرم در 100 لیتر آب)

 

قابلیت سازگاری و اختلاط: از اختلاط دودین با گوگرد و سم تترادیفون خودداری شود. همچنین این قارچ کش با روغن و امولسیون های روغنی قابل اختلاط نیست.


دودین
لکه سیاه سیب
دودین
لکه سیاه گلابی