Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > کنه کش ها

نام محصول :

پروپارژیت

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

کنه کش ها


پروپارژیت 57% EC

گروه: Sulfite

دوره کارنس: 15 روز

پادزهر: فنوباربیتال

کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

مدیریت کاربرد:

پروپارژیت کنه کشی است با خاصیت تماسی و دوام طولانی مدت که به حالت  غیرسیستمیک بوده که تا حدی به لایه خارجی روی برگ نفوذ نموده و البته بیشتر روی سطح برگ باقی می ماند، بنابراین در محصولات سمپاشی شده با پروپارژیت مخصوصاً درختان میوه مقدار باقیمانده در گوشت میوه بسیار اندک می باشد.

این کنه کش روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر بوده ولی به دلیل جلوگیری از بروز مقاومت باید یکبار در طول فصل زراعی توصیه گردد و تناوب مصرف کنه کش هایی با مکانیسم اثر متفاوت ضروری است.

پروپارژیت بسیاری از گونه های کنه های آفت گیاهی را ( مخصوصاً در مراحل متحرک ) در بسیاری از محصولات از جمله انگور، درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، درختان میوه آجیلی، سبزیجات، گوجه فرنگی، پنبه، ذرت، حبوبات، گیاهان زینتی کنترل می کند.

بهترین زمان مصرف این کنه کش، سمپاشی اول : پیش بهاره ( از آغاز تورم جوانه تا قبل از باز شدن جوانه )، و سمپاشی دوم : با مشاهده 3-5 عدد از مراحل متحرک کنه روی یک برگ است.

 

محصول

آفت

مقدار مصرف

پنبه

کنه تار عنکبوتی

1.5 لیتر در هکتار

سویا

چغندرقند

1 لیتر در هکتار

درختان میوه

کنه قرمز اروپائی

1 لیتر در هزار لیتر آب

پسته

کنه

حبوبات

کنه

2 لیتر در هزار لیتر آب

چای

کنه پاکوتاه

1.2 لیتر در هزار لیتر آب

اشجار جنگلی و گیاهان غیر مثمر

کنه دو نقطه ای

1 لیتر در هزار لیتر آب

مزارع لوبیا

کنه دو نقطه ای

1 لیتر در هزار لیتر آب

 

 

 

 

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

این کنه کش روی محصولاتی نظیر به، گلابی، رز، توت فرنگی پنبه،  با ارتفاع کمتر از 20 سانتیمتر ایجاد گیاهسوزی می کند و ازین نظر باید روی این محصولات و همچنین حبوبات و مرکبات با احتیاط مصرف گردد.

در مورد کنه کش ها نباید تناوب در مصرف با سایر کنه کش ها فراموش شود.

این کنه کش با ترکیبات قلیایی، روغن هایی جهت محلول پاشی زمستانه و تابستانه و نیز سمومی که دارای مقدار زیادی حلال روغنی می باشند، غیر قابل اختلاط می باشد.

پروپارژیت با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

پروپارژیت به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت
 
پروپارژیت