Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش های خانگی

نام محصول :

سایپرمترین (خانگی)

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش های خانگی


سایپرمترین 10% مایع امولسیون شونده

cypermethrin 10% EC

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide with Contact and Stomach Action

 

نام تجاری: بهستار

گروه:  Pyrethroid

نحوه اثر: حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و همچنین خاصیت ضداشتهایی که با تاثیر بر کانال های سدیم سیستم عصبی موجب مرگ حشرات می گردد. اثر حشره کشی بهستار چندین هفته پس از سمپاشی دوام داشته و در اماکن مسکونی، موسسات صنعتی، دامداری ها، مرغداری ها، محل های تخلیه زباله و توده های فضولات دامی قابل مصرف می باشد.

مدیریت کاربرد:

- هنگام سمپاشی از حضور در فضای سمپاشی شده اجتناب فرمایید.

- از پاشیدن این حشره کش روی ظروف و مواد غذایی اکیدا اجتناب نمایید.

موارد و میزان مصرف:

مورد مصرف

میزان مصرف

سطح قابل سمپاشی

انواع سوسک و سوسری

50تا 70 میلی لیتر در 5 لیتر آب

100 متر مربع

ساس، کک، موریانه و مورچه

70تا100 میلی لیتردر 5 لیتر آب

100 متر مربع

پشه و مگس

50 میلی لیتر در 5 لیتر آب

100 متر مربع

درون فاضلاب

25 میلی لیر در 10 لیتر آب

100 متر مربع