Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > اصلاح کننده های خاک و آب

نام محصول :

هیومیک 95% ایندوگلف

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

اصلاح کننده های خاک و آب


هیومیک 95% ایندوگلف

Humic Indogulf 95%

تجزیه ضمانت شده :

پتاسیم محلول در آب K2O

12%

فولویک اسید 

15%

هیومیک اسید

58%

هیومات پتاسیم

70%

PH

6/5-7/5

رطوبت

3/5%

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب سازنده: هیومیک اسید، فولویک اسید و هیومات پتاسیم

دستورالعمل مصرف:

5-8 کیلوگرم در هکتار در زمان پانسمان ( درختان میوه)

2-5 کیلوگرم (محصوات کشاورزی صنعتی، سبزیجات، غلات، حبوبات، مزارع)

به صورت بذرمال 200-150 گرم در هکتار

 

استفاده از کودهای اسید هیومیک یعنی افزودن مواد آلی به خاک هایی که کمبود مواد آلی دارند.

این کود از بهترین کودهای موجود در بازار برای کلیه محصولات باغی و زراعی مخصوصا زراعت های غده ای مانند سیب زمینی، چغندر، پیاز، هویج و غیره می باشد.

کود هیومیک اسید آپاچی پودری دارای بالاترین درصد هیومیک اسید در بین تمامی کودهای موجود در بازار می باشد.

مزایای استفاده از کود هیومیک

اسید هیومیک باعث افزایش قدرت ریشه زنی، جوانه زنی بذر، جذب مواد غذایی، حاصلخیزی خاک، سنتز کلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی می گردد و در نتیجه افزایش رشد و گسترش ریشه به همراه دارد.

اسید هیومیک باعث تحریک فعالیت میکروبی مفید خاک، هورمون ها و آنزیم های گیاهی می شود.

اسید هیومیک برای حیوانات، گیاهان و انسان بی خطر بوده و باعث حفظ سلامت گیاه می گردد.

اسید هیومیک باعث مقاومت در برابر استرسها ی محیطی  (بیماری ها، استرس گرمایی و صدمات سرما ) می باشد.

افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاك (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه).

بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاك).