Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت 27/4 %  EC

نام تجاری: بتانال پروگرس آ-ام-بتانال پروگرس اواف

گروه: فنیل کارباماته

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 90 روز است.

پادزهر اختصاصی ندارد. خوراندن آب فراوان به مسموم و وادار کردن به استفراغ توصیه می شود .

ماندگاری در خاك(نیمه عمر): ۲۵ روز

علف‌کش انتخابی و تماسی

مدیریت کاربرد:

اين علف ‌كش شامل فن مديفام ۹۱ گرم در ليتر، دس مديفام ۷۱ گرم در ليتر و اتوفومازيت ۱۱۲ گرم در ليتر مي ‌باشد

این علفکش بازدارنده انتقال الكترون در فتوسيستم 2 فرآيند فتوسنتز  میباشد، جذب آن عمدتا از طريق برگها صورت گرفته و انتقال آپوپلاست در گیاه را دارد )فن مديفام و دس مديفام توسط برگ ها جذب مي ‌شود و اتوفوموزيت توسط ساقه و ريشه جذب مي‌شود( که سبب ایجاد علائم  کلروز سريع و نكروزه شدن از حاشيه برگ‌ها و در نهايت خشك شدن برگ‌ها می گردد.

 فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت علف کش پس رویشی چغندر است و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ یکساله را کنترل می کند، همچنین باعث توقف رشد تعدادی از علف های هرز باریک برگ می شود.

بهترین نتیجه زمانی بدست می آید كه علف‌های هرز جوان ترجیحاً مرحله كوتیلدونی و در مرحله قبل از ۲ تا ۴ برگی باشند.

رطوبت زیاد و گرمای مناسب سبب افزایش تاثیر فن مدیفام و دس مدیفام می‌گردد و اگر خاک دارای رطوبت مناسب باشد باعث افزایش تاثیر اتوفومازیت خواهد شد.

در جایی که علف هرز غالب تاج خروس است از دس‌مدیفام استفاده كنید.

 

 محصول

 علف هرز

 میزان مصرف

چغندر

علف های هرز  پهن برگ 

 یک نوبت به مقدار 4 لیتر در هکتار  در مرحله 2 تا 4 برگی چغندرقند

 2 دونوبت هر بار 3 لیتر در هکتار در مرحله کوتیلدونی و یک هفته بعد

 

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

عملیات سم‌پاشی می‌تواند ۲ تا ۳ مرتبه و در فواصل ۷ تا ۱۰ روز تکرار شود. تعداد دفعات سم‌پاشی در خاك‌های آلی بیشتر و ۳ تا ۵ بار می‌باشد.

كاربرد علف‌كش به همراه مواد افزودنی(تركیبات روغن) تأثیر آن بر روی تعدادی از علف‌های هرز را بهبود می بخشد.

امكان كاربرد این علف‌كش در اختلاط با سایر علف‌کشهای چغندر وجود دارد.

با توجه به جذب علف‌كش بوسیله برگ‌ها، در صورت سم‌پاشی روی خاک اثر کمتری خواهد داشت.

میزان محلول مورد استفاده در مزارع توت فرنگی نباید از ۲۲۰ لیتر در هکتار تجاوز کند. از مصرف سم در فاصله گلدهی تا برداشت محصول خودداری شود. ممکن است پس از كاربرد فن مدیفام زردی موقت در برگ‌های توت فرنگی ایجاد شود. معمولاً كاربرد این علف‌كش در تکمیل سایر علف‌‌کش‌های پیش رویشی مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین كاربرد قبل از برداشت محصول برای چغندر و قبل از گلدهی برای توت فرنگی است.

باید توجه داشت، حساسیت چغندرقند به فن مدیفام در درجه حرارتهای بالای ۳۰ درجه سانتی گراد، تنش آب و همچنین در زمانی كه پیش از كابرد فن مدیفام از سایر علف‌كشهای پیش رویش و یا پیش كاشت استفاده شده باشد، افزایش می‌یابد.

فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفومازیت با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

فن مدیفام+ دس مدیفام+ اتوفومازیت به غیر از کشت های ذکر شده و علف­های هرز نامبرده توصیه نمی شود.


 فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت
 
 فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت