Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دیازینون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دیازینون :60%EC

Diazinon 60% EC

نام تجاری : بازودین / Basudin

گروه : Organophosphat

دوره کارنس : 10 روز

پادزهر : آتروپین و توکزوگونین

 

حشره کش غیرسیستمیک تماسی،گوارشی و تنفسی

Non-systemic Insecticide With Contact, Stomach & Respiratory Action

 

مدیریت کاربرد:

این حشره کش کولین استراز خون را کاهش می دهد

دیازینون علاوه بر خاصیت تماسی دارای خاصیت نفوذی (عبور از برگ) نیز می باشد، ولی داخل بافت گیاهان حرکت نمی کند

جهت كنترل طيف وسيعي از حشرات جونده (برگخوار، ساقه خوار و ريشه خوار) روي گياهان مختلف مثل درختان خزان شونده، مركبات، انگور، زيتون، موز، ذرت، سورگوم، يونجه، پنبه، برنج، نيشكر، آفتابگردان، سويا، چغندر، پسته، خرما، لوبيا، زيتون، چاي، غلات، سبزي و جاليزي و گياهان زينتي و جنگلي قابل استفاده است. اين تركيب روي حشرات خاكزي (به منظور ضد عفوني بذر در مقابل لارو و حشرات بالغ آفت) و مگسهاي قارچ خوراكي نيز بكار مي‌رود. ديازينون اثر دوركنندگي روي پرندگان دارد.

این حشره کش خاصیت تدخینی ناچیزی دارد .

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 درختان میوه  کرم سفید ریشه  3-3/5 لیتر در هزار
 درختان میوه   کرم میوه ، لیسه و شته  1 لیتر در هزار
 گلابی  پسیل  1 لیتر در هزار
 پسته و مرکبات  انواع شپشک ها  1 لیتر در هزار
 نخلیات  انواع شپشک ها  1/5-2 لیتر در هزار
 برنج   کرم ساقه خوار  2 لیتر در هکتار
 مو  تریپس  1 لیتر در هزار

 

 

 

سازگاري و اختلاط :

تاكنون گزارشي از بروز حساسیت ديازينون روي گياهان در دز توصيه شده عنوان نشده است ولي ممكن است روي برخي واريته هاي سيب ايجاد زنگار نمايد.

. با اغلب آفت کش ها سازگار و با ترکیبات مسی و ترکیبات قلیایی ناسازگار است.

ديازينون به اكسيداسيون حساس است، در محلولهاي اسيدي بتدريج تجزيه مي‌شود ولي در محلولهاي قليايي نسبتاً پايدار است. خاصيت خورندگي روي فلزات دارد.

دیازینون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.

دیازینون به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


دیازینون
پسیل گلابی
دیازینون
تریپس مو
دیازینون
شپشک مرکبات
دیازینون
شته ىرختان ميوه
دیازینون
کرم ساقه خوار برنج
دیازینون
کرم سفید ریشه
دیازینون
لیسه درختان میوه