Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

سولفات روی فایتومکس

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


سولفات روی خشک فایتومکس

Phytomax Zinc Sulphate

تجزیه ضمانت شده

روی محلول 33%
حداکثر رطوبت 1%
حداکثر ماده غیرمحلول در آب 1%
حداقل PH 4

 

ترکیبات سازنده: سولفات روی

ویژگی ها:

-کاملا خشک و کاملا محلول در آب

- سولفات روی فایتومکس برای رفع فوری کمبود روی استفاده می شود.  مصرف کودهای حاوی روی در زمین های کشاورزی به دلیل اثر مثبت روی ساخت هورمون های رشد، کلروفیل و کربوهیدرات ها برای بیشتر محصولات مفید بوده و مصرف تدریجی این کود، عوارض ناشی از کمبود روی را جبران می کند. با تداوم فرایند کود دهی می توان عملکرد گل دهی و تشکیل میوه را نیز تقویت نمود.

- قابل مصرف در تمام سیستم های آبیاری

- این کودها با اکثر کودها و سموم دفع آفات قابل اختلاط می باشد.

دستورالعمل مصرف:

نوع محصول

محلول پاشی

کود آبیاری

گیاهان زراعی

2-4  کیلوگرم در هکتار

40-50  کیلوگرم در هکتار

گیاهان باغی

2-3 کیلوگرم در هزار لیتر آب

150-300 گرم برای هر درخت