Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دلتامترین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دلتا مترین : 2/5 %EC

Deltamethrin 2/5 % EC

نام تجاری : دسیس / Decis

گروه : Pyrethroid

دوره کارنس : برای تره فرنگی ، پیاز بهاره 3 روز

کلم ،سبزیجات برگی ،کرفس ،کلم سالادی 7 روز

پامچال ، ترشک 14 روز

هویج 21 روز

پادزهر : دیازپام پادزهر واقعی نیست و فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد .

 

 حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر

Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

 

 مدیریت کاربرد:

سمپاشی باید با مشاهده اولین علایم خسارت انجام گیرد ، سم پاشی های بعدی به فاصله 14-10 روز بعد بسته به نیاز انجام می گیرد ، زمان ، مقدار و مخلوط کردن آن با سایر آفت کش ها بسته به نوع محصول و آفت متغیر است .

این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد .

دلتامترين با طیف اثر وسیع ، به منظور كنترل سنهاي زيان آور، ملخها، لارو بالپولكداران، سرخرطومي‌ها، شته ها، كنه ها، ملخها، ككهاي آفت گياهي، تريپسها، شپشکها، عسلکها، مگسهای سفید گلخانه و پسيلها بر روي گندم، پنبه، سبزيجات، يونجه و شبدر، سويا، چغندر قند، درختان ميوه سردسيري و مركبات مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چون دوام آن در محیط کم است، مصرف آن روی سبزیجات قابل توجه می باشد.

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 چغندر قند  پرودینا  1 لیتر در هکتار
 درختان میوه  مینوز لکه گرد  0/5 لیتر در هزار
 غلات  سن 0/3  لیتر در هکتار

 

 

سازگاری و  اختلاط:

از نظر سازگاري و قابليت اختلاط با قارچكشها و حشره كشها، تاكنون عدم سازگاري آن به اثبات نرسيده است. همچنين دلتامترين فاقد خاصيت خورندگي مي‌باشد.

دلتامترین با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

دلتامترین به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


دلتامترین
پرودینای چغندر قند
دلتامترین
پروانه برگخوار مصری چغندرقند
دلتامترین
سن گندم
دلتامترین
مینوز لکه گرد درختان میوه