Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دلتامترین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دلتامترین مایع غلیظ امولسیون شونده

Deltamethrin 2.5% EC W/V

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر

Non-systemic Insecticide with Contact & Stomach Action and Fast Acting

 

نام تجاری: دسیس

گروه: Pyrethroid

نحوه اثر: دلتامترین با اثر بر روی کانال های سدیم ، سبب اختلال در انتقال پیام های عصبی درون آکسون ها می شود.

مدیریت کاربرد:

  • دلتامترین قادر به کنترل طیف وسیعی از حشرات مکنده و جونده می باشد.
  • کاربرد این حشره کش در شرایط یخبندان روی شاخ و برگ های یخ زده توصیه نمی شود و در مبارزه زمستانه نباید آن را همراه با روغن های ولک بکار برد.
  • از محلول پاشی گیاهان خسارت دیده از تنش خشکی با دلتامترین خودداری شود.
  • از استفاده از دلتامترین در هنگام گلدهی خودداری گردد.
  • محلول پاشی دلتامترین در دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد میزان کارآیی و پایداری این حشره کش را کاهش می دهد..
  • سمپاشی باید با مشاهده اولین علایم خسارت انجام گیرد ، سم پاشی های بعدی به فاصله 14-10 روز بعد بسته به نیاز انجام می گیرد، زمان، مقدار و مخلوط کردن آن با سایر آفت کش ها بسته به نوع محصول و آفت متغیر است .

موارد و میزان مصرف:

 

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندر قند

پرودینا

1 لیتر در هکتار

درختان میوه

مینوز لکه گرد

0/5 لیتر در هزار

گندم

پوره های سن

180میلی لیتر در هکتار

دوره کارنس( فاصه آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): گندم و چغندر قند 30 روز- میوه ها 7 روز

 

 


دلتامترین
پرودینای چغندر قند
دلتامترین
پروانه برگخوار مصری چغندرقند
دلتامترین
سن گندم
دلتامترین
مینوز لکه گرد درختان میوه