Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دلتامترین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دلتامترین مایع غلیظ امولسیون شونده

Deltamethrin 2.5% EC W/V

حشره کش غیر سیستمیک تماسی و گوارشی و بسیار سریع الاثر

Non-systemic Insecticide with Contact & Stomach Action and Fast Acting

 

نام تجاری: دسیس

گروه: Pyrethroid

نحوه اثر: دلتامترین با اثر بر روی کانال های سدیم ، سبب اختلال در انتقال پیام های عصبی درون آکسون ها می شود.

مدیریت کاربرد:

  • دلتامترین قادر به کنترل طیف وسیعی از حشرات مکنده و جونده می باشد.
  • کاربرد این حشره کش در شرایط یخبندان روی شاخ و برگ های یخ زده توصیه نمی شود و در مبارزه زمستانه نباید آن را همراه با روغن های ولک بکار برد.
  • از محلول پاشی گیاهان خسارت دیده از تنش خشکی با دلتامترین خودداری شود.
  • از استفاده از دلتامترین در هنگام گلدهی خودداری گردد.
  • محلول پاشی دلتامترین در دمای بالاتر از 35 درجه سانتیگراد میزان کارآیی و پایداری این حشره کش را کاهش می دهد..
  • سمپاشی باید با مشاهده اولین علایم خسارت انجام گیرد ، سم پاشی های بعدی به فاصله 14-10 روز بعد بسته به نیاز انجام می گیرد، زمان، مقدار و مخلوط کردن آن با سایر آفت کش ها بسته به نوع محصول و آفت متغیر است .

موارد و میزان مصرف:

 

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندر قند

پرودینا

1 لیتر در هکتار

درختان میوه

مینوز لکه گرد

0/5 لیتر در هزار

گندم

پوره های سن

180میلی لیتر در هکتار

دوره کارنس( فاصه آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): گندم و چغندر قند 30 روز- میوه ها 7 روز

قابلیت اختلاط و سازگاری : دلتامترین با اکثر قارچ کش ها قابل اختلاط نیست. پیشنهاد می شود برای اطمینان بیشتر پیش از مصرف در سطح محدودی تست اختلاط انجام شود.


دلتامترین
پرودینای چغندر قند
دلتامترین
پروانه برگخوار مصری چغندرقند
دلتامترین
سن گندم
دلتامترین
مینوز لکه گرد درختان میوه