Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دیمتوات

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دیمتوات  40 % EC

Dimethoate 40% EC

نام تجاری : دیمتوات Dimethoate 

گروه : Organophosphate

دوه کارنس : 21-14 روز

پادزهر : پادزهر این سم آتروپین می باتشد که باید زیر نظر پزشک مصرف شود .

حشره کش سیستمیک  تماسی  و گوارشی

Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

مدیریت کاربرد :

این ماده اثر سریع ضربه ای دارد و تا 14 روز اثر سیستمیک خود را حفظ می کند .

کاربرد آن برای بیشتر آفات، در زمان مشاهده اولین آفت می باشد.

دیمتوآت را می توان علیه طیف وسیعی از آفات مانند شته ها، شپشکها، دوبالان، پروانه ها، سوسکها و کنه ها در محصولاتی مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، پنبه، قهوه، سیب زمینی، توتون، سبزیجات، چمن، چای، زیتون، درختان میوه و مرکبات مصرف نمود.

این ماده از مهار کننده های انزیم کولین استراز به شمار می رود .

سم پاشی در آب و هوای گرم ، صبح زود و اواخر شب توصیه می شود.

 محصول  آفت  میزان مصرف

 غلات

 شته سبز معمولی و شته سمی  1  لیتر در هکتار

 پنبه

 تریپس ،شته ، زنجره ، سن و سنک  1 لیتر در هکتار
چغندر قند زنجرک سبز ،شته و زنجرک ناقل کرلی تاپ

 1 لیتر در هکتار

 یونجه

 شته ،تریپس ،زنجره و نماتد ساقه یونجه  1 لیتر در هکتار

 درختان میوه سردسیری

 شپشک  1 لیتر در هزار

 

سازگاری و اختلاط:

از مصرف این ماده روی درختان میوه هسته دار باید اجتناب کرد.

در صورت استفاده طبق توصیه هیچ گونه گیاهسوزی نخواهد داشت، ولی بعضی از  واریته های لیمو، هلو، انجیر، زیتون، گوجه فرنگی، لوبیا و پنبه به دیمتوآت حساس می باشند.

دیمتوآت در واریته های سیب Red Delicious و Golden Delicious و گیاهان زینتی ایجاد زنگار می کند.

این ترکیب با اکثر حشره کشها و کنه کشهای رایج قابل اختلاط می باشد.

دیمتوات با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

دیمتوات به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


دیمتوات
زنجره
دیمتوات
سن پنبه
دیمتوات
شپشک اردالود
دیمتوات
شته معمولی غلات