Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

کلودینافوپ پروپارژیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


کلودینافوپ پروپارژیل 8% EC

گروه : Aryloxiphenoxi propionic acid

دوره كارنس: ۵ تا ۲۰ روز

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد .

ماندگاری در خاک : 5 تا 20 روز

علف کش سیستمیک و انتخابی در مزارع گندم

مدیریت کاربرد :

تاپیک علف كش پس رويشي(post-emergence) بوده كه در گياه هدف مانع بيوسنتز چربي­ها مي‌شود، جذب از طریق اندام های هوایی و تا حدودی از طریق ریشه و در آوند های چوب و آبکش قابل انتقال است، چون خاصيت ابقايي در خاك ندارد،بنابراين روي علف‌هاي هرزي كه پس از سمپاشي مي‌رويند بي‌اثر خواهد بود.

در مزرعه تیمار شده با علف کش تاپیک فقط می توان از گونه های زراعی پهن برگ در تناوب زراعی بهره برد.

این علف کش علف­های هرز یولاف وحشی، چچم و فالاریس را بهتر از سایر باریک­برگ­کش­های انتخابی گندم، کنترل می­کند.

امکان بروز مقاومت به این علف کش، در علف های هرز بالاست .

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 گندم

 علف های هرز باریک برگ یک ساله

 از اوایل تا حداکثر پایان پنجه زنی گندم

 1 -8/0 لیتر در هکتار

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

از مصرف این علف کش در مزارع جو خودداری شودچرا که تاپیک به جز با گندم با ديگر گياهان نازك برگ سازگاري ندارد

اين تركيب با علف كش توفوردي غيرقابل اختلاط ولي با قارچ‌كش­هاي غير قليايي و علف‌كش­هاي گروه سولفونيل اوره قابل اختلاط است.

محصولات در شرایط تنش زا مانند غرقاب، حمله آفت، بیماری یا یخبندان، نباید توسط این علف کش سم پاشی شوند.

کلودینافوپ پروپارژیل با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

کلودینافوپ پروپارژیل به غیر از کشت های ذکر شده و علف های هرز نامبرده توصیه نمی­شود.

 


 کلودینافوپ پروپارژیل
 
 کلودینافوپ پروپارژیل
 
 کلودینافوپ پروپارژیل