Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دی کلروس

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دی کلرووس EC50% W/W  Dichlorvos

گروه: Organophosphate

دوره کارنس: فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت سه روز است

پاد زهر: آتروپین 2 Pam، آتروپین باپام

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک  ونفوذی با اثر تماسی، گوارشی، تدخینی و نفوذی (Non-Systemic Insecticide & Acaricide With Contact, Stomach & Fumigant Action)

 

گروه مقاومت: IRAC: 1B

مدیریت کاربرد:

n دی کلرووس کولین استراز خون را کاهش می دهد.

n دی کلرووس  با وجود غير سيستميك بودن كارايي بسيار بالايي روي حشرات مكنده دارد.

n دارای اثر ضربه ای شدید و دوره کوتاه مدت محافظتی 5-2 روز می باشد.

n به علت فشار بخار بالا (V.p  1/2:  ×103 m/pa) باقيمانده سم در عرض سه روز از بين مي‌رود و به همين منظور ميتوان روي محصولات زودرس و گلخانه اي استفاده نمود.

n دی کلرووس  عليه حشرات مكنده، لارو پروانه ها و سوسكها (حشرات جونده) و مگسها (در پرورش قارچ) روي انواع گياهان بكار مي‌رود.

n بهترین نتیجه زمانی حاصل می شود که دمای محیط 25-15 درجه و هدف مورد نظر نسبتا خشک باشد، همچنین نحوه اثر این حشره کش از طریق بخار موثرتر بوده و روی تخم حشره تاثیری ندارد

n سم پاشی روی خیار در حال رشد نباید به طور مستقیم صورت گیرد، پیشنهاد می شود بین ردیف ها سم پاشی شود.

n از کاربرد آفت کش های دیگر به خصوص فرمولاسیون های گوگرددار یک روز قبل و بعد از سم پاشی با این حشره کش باید خودداری نمود

n مصرف دی کلرووس  در دز توصيه شده هيچ خطري را روي گياهان تهديد نمي‌كند، به استثناي گلسرخ، داوودي و خيار كه بايستي با دقت بيشتر محلول پاشي انجام شود، زيرا ممكن است در شرايط خاص حساسيت نشان دهند.

n از اختلاط دی کلرووس  با تركيبات قليايي و چينومتيونات (مورستان) و پلي سولفيدها بايستي اجتناب نمود.

نام محصول

آفت

مقدار مصرف

درختان میوه

 

 

شته، تریپس ، سفیدبالک ( عسلک)

2-1 لیتر در هزار

صیفی جات

1-5/0 لیتر در هکتار

سبزی

2- 5/1 لیتر در هکتار

گلخانه ها

هر 100متر مکعب ، 8 میلی لیتر

چای

1-5/0 لیتر در هکتار


دی کلروس
 
دی کلروس
  
دی کلروس