Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

کوپر اکسی کلراید

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


کوپر اکسی کلراید 35% WP 

قارچ کش با اثر تماسی و حفاظتی

مدیریت کاربرد : امکان گیاه سوزی روی هویج و سیب زمینی وجود دارد . روی بعضی از انواع سیب ایجاد زنگار می کند

 

 محصول  بیماری  میزان و زمان مصرف
 نخلیات  پوسیدگی گل آذین  2در هزار قبل از باز شدن گل اذین
 درختان میوه سردسیری  پیچیدگی برگ هلو و بیماری غربالی  2درهزار بعد از ریزش گلبرگ ها و نوبت دوم بعد از 12 روز
 درختان میوه سردسیری  بیماری مومیایی  2در هزار 2-1 نوبت قبل از تورم جوانه ها
 مرکبات  گموز  دوغاب 1% قبل از بارندگی
 سبزیجات و جالیز  سفیدک داخلی و شانکر باکتریایی  1-2 کیلوگرم در هکتار ، با مشاهده علائم(تکرار بعد از 14 روز (
 سیب زمینی و گوجه فرنگی  سفیدک دروغی  3کیلوگرم در هکتار ،3-2نوبت بعد از دیدن علائم

نام تجاری :کوپراویتCupravite

گروه : Inorganic

سمیت برای پستانداران : 800-700 میلی گرم بر کیلوگرم

Acute Oral LD50 for Rats : 700-800 mg/kg

درجه خطر : WHO :II  سمی و زیان آور

دوره کارنس : 14 روز

پادزهر : پنیسیلامین ، دیمر کاپتوپروپان ، دیمر کاپرول ، EDTA

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.


کوپر اکسی کلراید
بیماری غربالی
کوپر اکسی کلراید
بیماری مومیایی درختان میوه
کوپر اکسی کلراید
بیماری مومیایی درختان
کوپر اکسی کلراید
پوسیدگی گل اذین نخیلات
کوپر اکسی کلراید
پیچیدگی برگ هلو
کوپر اکسی کلراید
سفیدک داخلی سبزیجات
کوپر اکسی کلراید
سفیدک دروغی سیب زمینی
کوپر اکسی کلراید
گموز مرکبات
کوپر اکسی کلراید
گموز مرکبات