Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > اصلاح کننده های خاک و آب

نام محصول :

کود هیومیک ایندوگلف

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

اصلاح کننده های خاک و آب


کود هیومیک ایندوگلف Humico Indogulf (Biomond)   

تجزیه ضمانت شده:

نیتروژن کل

3%

فسفر قابل استفاده   (P2O5)

3%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

5%

آهن محلول 

0/15%

مواد آلی

10%

اسید هیومیک

10%

اسید فولویک

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیبات سازنده: اسید هیومیک ، فولویک اسید ، هیومات پتاسیم، اوره، مونو امونیوم فسفات، سولفات آهن

دستورالعمل مصرف

میزان مصرف محلول پاشی

میزان مصرف کودآبیاری

میزان مصرف بذرمال

محصولات زراعی

1/25-2/5 لیتر در هکتار

4/5 لیتر در هکتار

1-1/25 لیتر در هر 100 کیلوگرم بذر گیاهان زراعی

محصولات باغی

1/25-2/5 لیتر در هکتار

4-12 لیتر در هکتار در هر نوبت

 

محصولات سبزی صیفی جات

1/25-2/5 لیتر در هکتار

4-12 لیتر در هکتار در هر نوبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از کودهای اسید هیومیک یعنی افزودن مواد آلی به خاک هایی که کمبود مواد آلی دارند.

این کود از بهترین کودهای موجود در بازار برای کلیه محصولات باغی و زراعی مخصوصا زراعت های غده ای مانند سیب زمینی، چغندر، پیاز، هویج و غیره می باشد.

کود هیومیک اسید آپاچی پودری دارای بالاترین درصد هیومیک اسید در بین تمامی کودهای موجود در بازار می باشد.

مزایای استفاده از کود هیومیک اسید آپاچی  

اسید هیومیک باعث افزایش قدرت ریشه زنی، جوانه زنی بذر، جذب مواد غذایی، حاصلخیزی خاک، سنتز کلروفیل و فعالیت آنتی اکسیدانتی می گردد و در نتیجه افزایش رشد و گسترش ریشه به همراه دارد.

اسید هیومیک باعث تحریک فعالیت میکروبی مفید خاک، هورمون ها و آنزیم های گیاهی می شود.

اسید هیومیک برای حیوانات، گیاهان و انسان بی خطر بوده و باعث حفظ سلامت گیاه می گردد.

اسید هیومیک باعث مقاومت در برابر استرسها ی محیطی  (بیماری ها، استرس گرمایی و صدمات سرما ) می باشد.

افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی موجود در خاك (ایجاد کمپلکس با آهن، روى، منگنز و قابل استفاده شدن آن ها برای گیاه).

بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك (افزایش ظرفیت نگهداری آب، افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها و بهبود ساختمان خاك).

کود Humico  را با کودهای کلسیمی و ترکیبات اسیدی مانند سولفات پتاسیم و اوره مخلوط ننمایید.

Humico   برای تمام خاکها بخصوص شور و قلیا قابل استفده است .