Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کود کشاورزی > کودهای مایع و سوسپانسیون

نام محصول :

فیتومکس سولفپاین

دسته : کود کشاورزی

زیر دسته :

کودهای مایع و سوسپانسیون


کود گوگرد با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصرف و ریز مغذی در خاک به رشد گیاه کمک کرده و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می گردد. این محصول در زمستان که مقدار پروتئین و سولفور در گیاه  کاهش می یابد بسیار مناسب بوده و همچنین در افزایش مقاومت گیاه در فصل سرما از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور گوگرد در گیاهان برای جذب نیتروژن به مقدار کافی ضروری است. سولفپاین در تولید اسیدآمینه ها و پروتئین و نیز در فرآیند آزاد سازی مواد غذایی تثبیت شده و فتوسنتز در گیاه نقش بسزایی دارد.

W/W

تجزیه ضمانت شده

50%

گوگرد عنصری

 

گوگرد سوسپانسیون به واسطه داشتن خاصیت چسبانندگی و سیستمیک پس از لایه مومی سطح گیاه عبور کرده و خاصیت آبدوستی آن باعث حرکت در جریان شیره های آوندی می شود این خصوصیت باعث میشود ،آفات مکنده ای که از گیاهان تغذیه می کند دچار اختلال در سیستم گوارشی شده و از بین می روند.همچنین این محصول موجب میکروب زدایی، ضدعفونی خاک و اصلاح اسیدیته خاک و از بین رفتن کنه ها ، شته ها ، انگل ها و قارچ های بیماری زای گیاهی می شود. مصرف کود سولفپاین  اس سی با آب آبیاری موجب قارچ های خاکزی و تقویت میکروارگانیسم های مفید خاک میشود.

دستورالعمل استفاده

مصرف خاکی/کود آبیاری

محلول پاشی

نام محصول

10-5 لیتر در هکتار

3-1  لیتر در هکتار

محصولات باغی

6-4 لیتر در هکتار

4-2 لیتر در هکتار

محصولات زراعی

10-5 لیتر در هکتار

3-1 لیتر در هکتار

پسته

 

کاهش دهنده PH خاک و در نتیجه جذب عناصر ریز مغذی

افزایش رشد و بهبود فرایند فتوسنتز در گیاه

خنثی سازی آهک موجود در خاک، آزادسازی کلسیم و افزایش جذب عناصر میکرو و ماکرو توسط گیاه