Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کودهای ماکرو

نام محصول :

فیتومکس 30-05-15

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کودهای ماکرو


 TE+15-05-30 فیتومکس

 نیتروژن کل  15%
 پنتا اکسید فسفر قابل استفاده P2O5  5%
 اکسید پتاسیم K2O  30%
 آهن کلات EDTA  0/03%
 منگنز کلات EDTA  0/015%
 مس کلات EDTA  0/01%
 روی محلول  0/015%

خواص و مشخصات :

کود کاملی است که دارای کلیه عناصر ماکرو و میکروی مورد نیاز گیاه میباشد. از ویژگیهای این کود تولید آن با درصدهای مختلفی از عناصر غذایی است. این امر سبب شده تا گیاه بتواند در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی بهره مند شوند. عناصر میکرو در این کود همگی با کلات EDTA  ترکیب شده اند، که از این نظر دارای تاثیر گذاری و سرعت جذب بسیار مطلوبی هستند. این کود دارای درجه خلوص بسیار بالا  و فاقد عناصر مثل کلر و  سدیم می باشد.

مدیریت کاربرد:

از آنجایی که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود و … مقادیر مختلفی از آب جهت محلولپاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

 محصول  میزان مصرف محلول پاشی  میزان مصرف آبیاری
 درختان میوه  1-2 کیلوگرم در 1000 لیتر آب  18-19 کیلوگرم در هکتار
 محصولات زراعی  4-5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب  14-15 کیلوگرم در هکتار
 کشت گلخانه  4-5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب  7-8 کیلوگرم در هکتار
 گیاه زینتی  4-5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب  7-8 کیلوگرم در هکتار