Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

بنتازون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


بنتازون  48%  SL

گروه : Bentazothiadiazone

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

ماندگاری در خاک : این علف کش به وسیله میکروب یا میکروارگانیسم خاک تجزیه شده و ظرف 6 هفته به میزان غیر قابل شناسایی می رسد .

دوره کارنس: 14-7 روز

علف کشی تماسی ، انتخابی

مدیریت کاربرد:

علف کش بنتازون بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستمII است که عمدتا از طریق برگ جذب می شود.

سم پاشی در مراحل اولیه رشد علف های هرز انجام می گیرد .

هنگام سمپاشی ،آب مزرعه باید تخلیه شود و با توجه به تماسی بودن علف کش بایستی تمام قسمت های علف به سم آغشته شود

بارش باران 6 ساعت بعد از سمپاشی اثر منفي در نتيجه سمپاشي ندارد.

چنانچه بوته های محصول در اثر کم آبی و یا آفت زدگی آسیب دیده باشند ، از سم پاشی خودداری گردد.

 

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 سویا

 علف هایهرزپهن برگ و خانواده اویار سلام

 بعد از 3-2 برگی شدن سویا

 2-2/5 لیتر در هکتار

 برنج

 علف های هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام

 در مرحله 7-5 برگی شدن برنج

 3-5 لیتر در هکتار

 یونجه و شبدر

 علف های هرز پهن برگ و خانواده اویار سلام

 وقتی 3 برگ اولیه ظاهر شدند

 2/5-3 لیتردر هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

از سمپاش های پشتی با نازل اصابتی با فشار 3-2 بار و یا سمپاش های پشت تراکتوری با نازل بادبزنی استفاده شود .

حشره کش ها را تا 7 روز بعد از تیمارنباید با بنتازون بکار برد .

از باد برگی علف کش روی لوبیا، خیار ، عدس ، خردل ، کلزا ، چغندر قند و آفتابگردان باید جدا خودداری کرد .

بنتازون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

بنتازون به غیر از کشت های ذکر شده و علف های هرز نامبرده توصیه نمی شود.


 بنتازون
 
 بنتازون
 
 بنتازون