Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > اصلاح کننده های خاک و آب

نام محصول :

تنظیم کننده پی اچ آب فیتومکس

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

اصلاح کننده های خاک و آب


شیمیایی فسفره مایع حاوی نیتروژن فیتومکس

Phytomax Chemical liquid Phosphorus containing Nitrogen

تجزیه ضمانت شده

 

عنصر

W/W

W/V

نیتروژن کل (N)

1/5%

1/7%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

12%

13/8%

اسیدیته ( PH)

0/5-1

 

 

 

 

 

 

 

ترکیبات سازنده: اسید فسفریک و اسیدنیتریک

ویژگی های شیمیایی فسفره مایع حاوی نیتروژن فیتومکس

  • اصلاح کننده آب مصرفی محلولپاشی از طریق تنظیم اسیدیته (PH) آب 
  •  پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلولهای کود و سم 
  •  جلوگیری از غیر فعال شدن سموم در آبهای سنگین 
  •  افزایش چشمگیر در عملکرد محلول پاشی به علت داشتن ازت و فسفر محلول.
  •  افزایش خاصیت پخشندگی محلول روی برگ
  •  بهبود عملکرد انواع قارچ کش ها - حشره کش ها - علفکش ها کنه کش ها و کودها

تامین کننده نیتروژن و فسفر برای کلیه گیاهان

 این ترکیب باعث افزایش چشمگیر عملکرد محلول پاشی به علت داشتن نیتروژن و فسفر میشود و همچنین باعث افزایش خاصیت چسبندگی محلول روی برگ شده و در نتیجه باعث افزایش عملکرد و راندمان جذب سموم و کودهای مختلف می گردد و با بهبود آب مصرفی باعث پایدار نمودن فرمولاسیون انواع محلولها کود و سموم شده و با ممانعت از غیر فعال شدن آنها سبب افزایش اثرگذاری آنها میشود.

روش و میزان مصرف :

میزان مصرف آن بستگی به اسیدیته (PH) و سختی آب مورد نیاز در محلول پاشی است، به طوری که هرچه آب قلیایی تر و سختی آن بالاتر باشد میزان مصرف این محلول بیشتر می شود

میزان مصرف: (پیشنهاد می شود ابتدا مقدار نیم لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب مصرف نمایید و سپس با توجه به رنگ حاصله و نیاز، مقدار بیشتری را اضافه نمایید).

محلول را به مخزن آبی که به طور مرتب مخلوط میشود اضافه کنید تا PH  دلخواه بدست بیاید توصیه می شود برای حصول اطمینان از PH  مدنظر از کاغذ ترنسل و یا (PH متر) برای تنظیم نهایی استفاده کنید

PH مواد در محدوده ۰ تا ۱۴ می باشد. موادی که PH برابر ۷ دارند خنثی می باشند، یعنی نه خاصیت اسیدی دارند و نه خاصیت قلیایی. موادی که PH کمتر از ۷ دارند اسیدی می باشند و هرچه این PH به صفر نزدیک تر باشد، خاصیت اسیدی ماده بیشتر است. ساده ترین روش برای سنجش PH استفاده از کاغذ «لیتموس» یا «تورنسل» می باشد که با ورود به محیط های اسیدی قرمز، محیط های قلیایی آبی و محیط خنثی به رنگ بنفش در می آید.

احتیاط و هشدار

Ë قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

Ë باترکیبات حاوی فسفر، مس، گوگرد و روغن ها مخلوط نشوند

Ëدور از دسترس اطفال نگهداری شود.

Ë در جای خشک و خنک نگهداری شود.  

Ë به منظور کاربرد این ترکیب حتما از دستکش ، عینک و لباسهای مناسب استفاده کنید.