Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کود کشاورزی > اصلاح کننده خاک و آب

نام محصول :

ضد شوری فیتومکس

نام برند :

دسته : کود کشاورزی

زیر دسته :

اصلاح کننده خاک و آب


آنتی سالت ( ضد شوری فیتومکس )

تجزیه ضمانت شده (W/V)

 

W/W

W/V

کلسیم محلول در آب ( (CaO

5 %

6 %

 

 

 

 

ترکیبات سازنده: کلسیم نیترات، EDTA و امولسیفایر

نمک‌های موجود در خاک از املاح مخرب کشاورزی محسوب می‌شوند که از مهمترین آن‌ها کلرید سدیم است که این ترکیب نه‌ تنها موجب شوری خاک می‌شود، بلکه اثرات مخرب متعددی از جمله فشردگی و نفوذ ناپذیری نیز در ساختمان خاک، شکلهای شیمیایی عناصر غذایی خاک و توزیع مناسب عناصر غذایی درون گیاه را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه افت عملکرد محصولات کشاورزی را به همراه دارد. نسبت جذب سدیم (SAR) در مناطق خشک و نیمه خشک در آب و خاک به‌عنوان عامل محدود کننده رشد گیاه می‌باشد. جهت کاهش نسبت جذب سدیم کاربرد آنتی سالت فیتومکس حاوی نیترات کلسیم یک از بهترین روش ها محسوب میشود که با حلالیت بسیار بالا و امولسیفایر خاص موجب کاهش مؤثر SAR می‌ شود.

مزایا ضد شوری فیتومکس

n کاهش چشمگیر املاح مضر و شوری خاک ناشی از نمک‌های سدیمی تجمع یافته در خاک

n بهبود ساختمان خاک از نظر تهویه و نفوذ پذیری بیشتر خاک

n افزایش توسعه ریشه در خاک و افزایش جذب عناصر غذایی (ماکرو میکرو) توسط ریشه

n قابلیت استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار و غرقابی

روش و میزان مصرف

کاربرد 

میزان مصرف

محصولات باغی

70-40 لیتر در هکتار بسته به میزان EC خاک و آب 3 تا 4 مرحله در سال 

محصولات زراعی 

25 لیتر در هکتار  بسته به میزان EC خاک و آب 3 تا 4 مرحله در سال 

گیاهان زینتی 

15 لیتر در هکتار به صورت هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

میزان مصرف دقیق بر طبقآزمایش خاک و نظر متخصصین امر  تعیین می شود. در صورتی که آنالیز خاک موجود نباشد به میزان 70-15 لیتر در هکتار از طریق آبیاری قطره ای برای خاک های با شوری متوسط قابل مصرف می باشد.

بهترین زمان مصرف، قبل از کود دهی و پس از مرحله آماده سازی زمین می‌باشد هنگام استفاده از این محصول آبیاری را به‌صورت سنگین اجرا نمایید. به ازای هر هکتار زراعت و یا باغ، میزان توصیه شده از محصول ضد شوری فیتومکس را در داخل بشکه شیردار (آبیاری غرقابی) و یا مخزن کود (آبیاری قطره‌ای) حل کرده و از ابتدای آبیاری مصرف این ماده را آغاز نمایید. آنتی سالت فیتومکس علاوه بر صلاح خاک های شور سبب اصلاح آب های شور نیز می گردد و مقدار آن بین ۷۵ تا ۱۲۵ سی سی در یک تا دو لیتر آب در هکتار می باشد.