Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

فنوکساپروپ پی اتیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


فنوکساپروپ پی اتیل + مفن پایر دی اتیل  Fenoxaprop P - Ethyl 7.5% EW+ Safener  

گروه: Oryloxyphenoxy propionate

دوره کارنس: تا کنون دوره کارنسی برای این سم گزارش نشده است

پادزهر: این هیچ پادرزهر اختصاصی ندارد.

علف کش سیستمیک، انتخابی و تماسی

Systemic, Selective & Contact Herbicide

گروه مقاومت: HRAC A, WSSA 1

مدیریت کاربرد:

n فنوکساپروپ پی اتیل علف کشی از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات بوده و توسط بافت های سبز گیاه جذب شده و به نقاط رویشی در برگ، ساقه و ریشه منتقل می­گردد.

n مفن پایر دی اتیل به عنوان ایمن کننده (در گندم و جو) به علف کش فنوکساپروپ پی اتیل افزوده شده است.

 n بهترین زمان کنترل علف­های هرز، از مرحله 2 برگی تا مشاهده لیگول برگ پرچم در این گیاهان است.

n اختلاط این علف ­کش با علف کش­ های هورمونی کارایی آن را به شدت کاهش می­دهد.

n این علف کش در کنترل چچم ضعیف تر از سایر باریک برگ کش ها عمل می کند.

       n فنوكساپروپ پي اتيل داراي ايمن كننده، هيچگونه زردي و سوزندگي روي گندم و جو ايجاد نمي‌كند و نيز به صورت بدون ايمن كننده روي گياهان پهن برگ گياهسوزي ايجاد نمي‌كند

n فنوكساپروپ پي اتيل با ساير علف‌كش­هاي متداول در زراعت گندم و جو (غير از علف كش­هاي هورموني) و همچنين با بسياري از حشره‌كش­ها (مانند دلتاترين ۵/۲درصد امولسيون)، قارچ‌كش­هاي مختلف، كودهاي مايع و نيز تنظيم كننده‌هاي رشد  (IGR)  توصيه شده در زراعت گندم و جو و همچنين ساير كشت­هاي پهن برگ مذكور قابل اختلاط مي‌باشد.

n در صورت بارندگی تا یک ساعت بعد از سم پاشی، این علف کش توسط باران شسته می شود. خشکی ناشی از تنش های رطوبتی، کارایی این علف کش را کاهش می دهد. یک هفته قبل و بعد از سم پاشی باید از انجام عملیات غلتک، چنگک و یا صاف کردن مزرعه خودداری نمود.

نام محصول

نوع علف هرز

مقدار مصرف

زمان مصرف

گندم و جو

علف های هرز باریک برگ

8/0-1 لیتر در هکتار

بعد از رویش در مرحله پنجه زدن علف های هرز


فنوکساپروپ پی اتیل
 
فنوکساپروپ پی اتیل