Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

هگزافلومورون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


هگزافلومورون  EC 10%

Hexaflumuron 10% EC

نام تجاری: کنسالت

گروه: Benzoylurea

دوره کارنس درختان ميوه، مركبات و پسته14 روز، گوجه فرنگی و فلفل 3 روز و سبزيجات و سيب زمينی  7 روز

پادزهر اختصاصی ندارد

حشره کش سیستمیک با اثر گوارشی

Systemic Insecticide With Stomach Action

مدیریت کاربرد:

حشره کش هگزافلومورون یک ترکیب تخم کش و لارو کش است  که اثر لاروکشی آن از طریق گوارشی می باشد و تدریجا عمل میکند.

روی مراحل نابالغ حشرات مانند لاروها و پوره­های سنین اولیه موثرتر است

این حشره کش روی تمام مراحل زیستی گونه های مختلف حشرات اثر دارد.

مهمترین  و بارزترین عمل هگزافلومورون جلوگیری از پوست اندازی حشره در مراحل لاروی است که حشرات تحت  اثر هگزافلومورون  پوست اندازی نکرده و تلف میشوند.

هگزافلومورن در کاهش جفتگیری و تخمریزی حشرات بالغ موثر است.

سمپاشی با هگزافلومورون باید به موقع انجام شود، تا فواید چشمگیر تخم کشی آن نمایان گردد، بهترین زمان مناسب موقع ظهور اولین تخم­ها می.باشد، البته زمان مزبور به اوج تفریخ تخم ها در گونه های مختلف حشرات بستگی دارد.

هگزافلومورن روی لاروها بخصوص لاروهایی که تازه از تخم خارج شده اند تاثیر بارزی دارد لذا سمپاشی اولیه و بهموقع موجب کاهش خسارت  وارده به محصول میشود.

بهترین زمان استفاده آغاز فصل به تنهایی یکبار به عنوان اولین سم استفاده شود.

در صورت استفاده مدام از این سم به صورت طعمه مسموم برای کنترل موریانه ، بعد از ۸-۱۰ ماه کلنی موریانه را ازبین میبرد .

 

 محصول  آفت  مقدار مصرف
 پسته  پسیل  0.5 تا 0.7 لیتر در هزار لیتر آب
 مرکبات  پروانه مینوز  25 سی سی سم + 300 سی سی روغن در 100 لیتر آب
 ( سم پاشی در خزانه روی درختان جوان 5-3 ساله، در دو نوبت به فاصله 10 روز)

سازگاری و اختلاط:

هگزافلومورون روی بسياری از آفات به ويژه پروانه­ها، سخت بالپوشان، دوبالان (مگس­ها) و جوربالان موثر بوده و به جز پسيل پسته، پسيل گلابی‌ و مگس سفيد، تاثير آن روی ساير حشرات مكنده محدود می‌باشد.

بررسی­های آزمايشگاهی نشان داده است كه ماده موثر هگزافلومورون روی حشرات مفيد مثل زنبور تريكوگراما بی تاثير يا بی اثر می­باشد.

هگزافلومورون  با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.

هگزافلومورون  به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


هگزافلومورون
پروانه مینوز مرکبات
هگزافلومورون
پسیل پسته
هگزافلومورون
پروانه مینوز مرکبات