Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کودهای ماکرو

نام محصول :

20-20-20 سیوکس

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کودهای ماکرو


سیوکس TE+20-20-20

 

کود کاملی است که دارای کلیه عناصر ماکرو و میکروی مورد نیاز گیاه می باشد. از ویژگی های این کود تولید آن با درصدهای مختلفی از عناصر غذایی است. این امر سبب شده تا گیاه بتواند در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی بهره مند شوند. عناصر میکرو در این کود همگی با کلات EDTA  ترکیب شده اند، که از این نظر دارای تاثیر گذاری و سرعت جذب بسیار مطلوبی هستند. این کود دارای درجه خلوص بسیار بالا  و فاقد عناصر مثل کلر و  سدیم می باشد.

مزایا و ویژگی‌ها :

دارای عناصر ریزمغذی به فرم کلات EDTA

قابل استفاده به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی

 قابل استفاده در تمام مراحل رشد رویشی گیاه و نیز قبل از گلدهی

تجزیه ضمانت شده :

 نیتروژن کل

 20%

 پنتا اکسید فسفر قابل استفاده P2O5  20%
 اکسید پتاسیم K2O

 20%

 آهن کلات EDTA  0/03%
 منگنز کلات EDTA  0/015%
 مس کلات EDTA  0/01%
 روی محلول  0/015%
کلر محلول 3/9%

ترکیبات سازنده : اوره، نیترات پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات، مونو آمونیوم فسفات، سولفات پتاسیم، سولفات مس، سولفات منگنز، سولفات آهن، سولفات روی

دستورالعمل استفاده :

مرحله مصرف

کود آبیاری

محلول پاشی

محصول

در طول رشد گیاه

4-5 لیتر در هکتار

3 -2  کیلوگرم در هزار لیتر آب

درختان میوه

    14-15 کیلوگرم در هکتار 4-5  کیلوگرم در هزار لیتر آب گیاهان زراعی

در طول رشد گیاه

4-5 لیتر در هکتار

2-3  کیلوگرم در هکتار

 سبزی و صیفی

 

قابلیت اختلاط و سازگاری :

این کود حاوی کلر می‌باشد و مصرف آن برای گیاهان حساس به شوری، توصیه نمی‌شود.