Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

مالاتیون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


مالاتیون : 57% EC

Malathion 57 % EC

نام تجاری : مالاتیون / Malation

گروه : Organophosphate

دوره کارنس : 10 روز

پادزهر: آتروپین ، PAM,2 PAM M,2 PM cl و توکزو گونین

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی

مدیریت کاربرد:

این سم کولین استراز خون را کاهش می دهد .

مالاتیون جهت كنترل طيف وسيعي از حشرات سخت بالپوشان،ملخها،حشرات مکنده ،شته ها، شپشک ها، تريپس، مگس ها، زنجره ها و ...)، لارو پروانه ها روي محصولات مختلفي از جمله درختان ميوه سردسيري دانه دار و هسته دار ( سيب و گلابي، هلو، گيلاس، آلبالو و...)، انگور و در محصولاتي نظير صيفي جات و جاليز و گياهان صنعتي مانند چغندرقند، ذرت، پنبه، يونجه و گياهان زينتي مصرف مي گردد.

سم پاشی به محض مشاهده آفت و تکرار سم پاشی در صورت نیاز (به فاصله 7 تا 14 روز) انجام می گیرد

 محصول

 آفت

 میزان مصرف

 گندم و جو

 ملخ های شاخک کوتاه ،بومی و مراکشی

 0/7-1/5 لیتر در هکتار

 نیشکر

 ملخ آسیایی

 2/5 لیتر در هکتار

 سبزی و جالیز

 عسلک ،مگس سفید ،ملخ های شکم بادمجانی و ملخ بی بال البرز

 1-1/5 لیتر در هکتار

 یونجه

 ملخ شکم بادمجانی و سرخرطومی برگ

 3 لیتر در هکتار

 مرکبات

 انواع شپشک ها و شته

 2 لیتر در هزار لیتر آب

 درختان میوه سردسیری

 انواع شته

 1-2 لیتر در هزار لیتر آب

 خرما، نخیلات

 زنجره میوه خوار ،شپشک سفید و شفاف ،شپشک ها و زنجره خرما

 2 لیتر در هزار لیتر آب

 زیتون

 پسیل

 2/5 لیتر در هزار لیتر آب

 رز و کاج

 شته

 2 لیتر در هزار لیتر آب

 چای

 شته

 1 لیتر در هزار لیتر آب

 چغندر قند 

 مگس

 2 لیتر در هکتار

 

سازگاری و اختلاط:

مالاتیون با اغلب حشره کش ها قابل اختلاط بوده، ولي با ترکيبات قليايي و ترکيبات پايدار از نظر باقيمانده ناسازگار است. همچنين در صورت مصرف صحيح روي موارد ذکر شده خطر گياهسوزي روي محصول ندارد ولي صيفي جات گلخانه اي، گياهان زينتي، بعضي از واريته هاي سيب، گلابي، انگور و لوبيا تا حدي به اين سم حساسيت دارند.

عمل سمپاشی با سمپاش تراکتوری یا کششی که عمل پاشش را به کمک جریان هوا انجام می دهند توصیه نمی شود.

مالاتیون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

مالاتیون به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


 مالاتیون
مگس مینوزسرخرطومی یونجه
 مالاتیون
شپشک نخیلات
 مالاتیون
شته کاج
 مالاتیون
مگس سفید
 مالاتیون
مگس گیلاس
 مالاتیون
ملخ غلات