Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

مولینت

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


مولینت 71% EC

گروه : Thiocarbamate

دوره کارنس : 14-7 روز

پادزهر:آتروپین

ماندگاری در خاک : در شرایط غیر غرقاب 8 تا 25 روز ودر شرایط غرقاب40 تا 160 روز

علف کش سیستمیک و انتخابی

مدیریت کاربرد

مولينت بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار بلند مي باشدوجذب آن از طريق كولئویتيل و ريشه و از طریق آپوپلاست قابل انتقال به برگها می باشد، که مانع جوانه زنی بذر، تاخیر در رشد اندام های هوایی و  تورم آنها در صورت رویش گیاه می گردد.

درکشت مستقیم،غلات باید در زیر لایه خاک تیمار شده با علف کش، کاشته شوند .

 

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 برنج

 علف های کشیده برگ

 قبل ازدوبرگی شدن علف های هرز و قبل از کشت بذر در خزانه

 6- 5 لیتر در هکتار

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

مولینیت با اکثر سموم رایج  در کشت برنج از جمله پروپانیل قابل اختلاط می باشد.

مولینت با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

مولینت به غیر از کشت های نامبرده توصیه نمی شود.


مولینت
 
مولینت
 
مولینت