Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

فنیتروتیون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


فنتیروتیون مایع غلیظ امولوسیون شوند 50%

Fenitrothion 50% EC W/W

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-Systemic Insecticide with Contact and Stomach Action

نام تجاری: سومیتیون

گروه: organophosphate

نحوه اثر: فنیتروتیون با مهار آنزیم کولین استراز در ناحیه ی سیناپسی سیستم عصبی مرکزی حشرات موجب اختلال در سیستم عصبی حشرات می شود.

مدیریت کاربرد:

-برخی ارقام پنبه، کلمیان و بعضی از میوه ها بر اثر استفاده از دز های بالای این حشره کش ممکن است دچار سوختگی شوند. همچینین روی برخی از واریته های سیب ممکن است ایجاد زنگار کند.

-فنیتروتیون قادر به کنترل طیف گسترده ای از آفات مکنده و جونده بوده و دارای خاصیت کنه کشی نیز می باشد.

-این حشره کش بر روی بندپایان مفید بسیار خطرناک است.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

1/5 لیتر در هکتار

گندم

سن

1/2لیتر در هکتار

پسته

سن ناقل نماتوسپور- سوسک سرشاخه خوار

1/5-2در هزار

غلات

ملخ -شته

1/5لیتر در هکتار

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): تا کنون دوره کارنسی ثبت نشده است.

قابلیت سازگاری و اختلاط : با ترکیبات قلیایی قابلیت اختلاط ندارند. 

 


فنیتروتیون
سن غلات
فنیتروتیون
سنهای پسته
فنیتروتیون
ملخ غلات
فنیتروتیون
کرم ساقه خوار برنج