Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

گلیفوزیت

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


گلیفوزیت : 41% SL

نام تجاری :Roundup

گروه : Glycine Derivative 

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد.

ماندگاری در خاک : کمتر از 60 روز

علف کش سیستمیک وعمومی

مدیریت کاربرد:

جذب از طریق شاخ و برگ بوده و از طریق سیمپلاست و آپوپلاست به بخشهای مختلف قابل انتقال است، و با تاثیر در سیستم های آنزیمی، باعث اختلال در سنتز اسید آمینه میشود .

اين تركيب براي كنترل علف­هاي هرز نازك برگ و پهن برگ يكساله و چند ساله در باغات ميوه و مركبات، تاكستان‌ها، مزارع نيشكر، زمين‌هاي زراعي پس از برداشت محصول اراضي غير زراعي، جويها و كانال‌هاي آبياري استفاده مي‌شود، كارايي بالاي گلایفوسیت در از بين بردن اندام­هاي زير زميني مثل ريزوم و ريشه گياهان دائمي زماني است كه كاربرد آن در پايان رشد رويشي و آغاز گلدهي باشد.

از تماس این سم روی شاخ و برگ و تنه سبز درختان جوان خودداری شود.

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 درختان میوه

 علف های هرز یک ساله( پهن برگ و کشیده برگ )

 درمرحله  4-2 برگی

 4 لیتر درهکتار

 درختان میوه

 علف های هرز دائمی ( پهن برگ و کشیده برگ)

 مرحله گلدهی (حداکثر فعالیت علف های هرز)

 4-12 لیتر در هکتار

 نیشکر

 علف های هرز یک ساله و دائمی ( پهن برگ و کشیده برگ )

 بعد از رویش علف ها به صورت لکه ای

 محلول 2% -1%

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

گلایفوزیت را نبايد با سموم ديگر،  بخصوص علف كش­ها، كودهاي شيميايي و (مويان) مخلوط نمود.

اختلاط این علف کش با سولفات آمونیوم میزان مصرف آن راکاهش می دهد .(2% سولفات آمونیوم ) و سبب افزایش خاصیت علفکشی آن میشود و  در شرايط گرم و خشك بهتر است قبل از سمپاشي، آبياري صورت گيرد.

گلایفوزیت به صورت عمومی  عمل می نماید، با هيچ محصولي سازگار نبوده  و در نتیجه بايد طوري استفاده شود كه به محصول اصلي خسارت وارد نشود.

گلایفوزیت در آب های سنگین اثر آنتاگونیستی با املاح موجود در آب دارد و میزان مصرف این علف کش بالا می رود.

گلایفوزیت با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

گلایفوزیت به غیر از کشت های ذکر شده و علف­های هرز نامبرده توصیه نمی شود.


گلیفوزیت
 
گلیفوزیت
 
گلیفوزیت
 
گلیفوزیت