Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کود کشاورزی > کودهای مایع و اسیدآمینه

نام محصول :

فیتومکس روی

نام برند : Phytomax

دسته : کود کشاورزی

زیر دسته :

کودهای مایع و اسیدآمینه


فیتومکس سوسپانسیون Zn50

در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و ساختمانی داشته و در ساخت و تجزیه پروتئین در گیاه نیز دخیل است. از بارزترین خصوصیات عنصر روی در ساخت اسیدآمینه تریپتوفان به عنوان پیش نیازساخت هورمون اکسین است که در رشد طولی شاخه ها موثر می باشد.

تجزیه ضمانت شده

W/W

روی محلول (Zn)

50%

فرمول این کود به صورت سوسپانسیون غلیظ است که بیشتر به محلول پاشی آن توصیه میشود. فرمولاسیون سوسپانسیون سبب راحتی حمل و کاربرد آن در مقایسه با کودهای پودری می شود.. سوسپانسیون روی فیومکس سبب جذب سریع توسط برگ‌ها گشته و دوام طولانی مدت (به دلیل وجود مواد چسبنده به برگ‌ها) بر روی گیاهان دارد.

این کودها با محیط‌زیست کاملاً سازگاری داشته و هیچ‌گونه خطر زیست‌محیطی در پی نخواهد داشت.

 

دستورالعمل مصرف:

محصول

میزان و زمان مصرف

ذرت

یک لیتر در هکتار در مرحله 6 برگی ذرت

باغات میوه

یک لیتر در هکتار بعد از خزان برگها

مرکبات

یک لیتر در هکتار بعد از خزان برگها

پسته

یک لیتر در هکتار بعد از خزان برگها