Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کودهای مایع و سوسپانسیون

نام محصول :

فیتومکس روی

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کودهای مایع و سوسپانسیون


فیتومکس سوسپانسیون Zn50

 

در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و ساختمانی داشته و در ساخت و تجزیه پروتئین در گیاه نیز دخیل است. از بارزترین خصوصیات عنصر روی در ساخت اسیدآمینه تریپتوفان به عنوان پیش نیازساخت هورمون اکسین است که در رشد طولی شاخه ها موثر می باشد.

مزایا و ویژگی ها: 

فرمول این کود به صورت سوسپانسیون غلیظ است که بیشتر به محلول پاشی آن توصیه میشود.

فرمولاسیون سوسپانسیون سبب راحتی حمل و کاربرد آن در مقایسه با کودهای پودری می شود.

سوسپانسیون روی فیومکس سبب جذب سریع توسط برگ‌ها گشته و دوام طولانی مدت (به دلیل وجود مواد چسبنده به برگ‌ها) بر روی گیاهان دارد.

این کودها با محیط‌ زیست کاملاً سازگاری داشته و هیچ‌گونه خطر زیست‌محیطی در پی نخواهد داشت.

تجزیه ضمانت شده :

تجزیه ضمانت شده

W/W

روی محلول (Zn)

50%

دستورالعمل استفاده:

محصول

میزان و زمان مصرف

ذرت

یک لیتر در هکتار در مرحله 6 برگی ذرت

باغات میوه

یک لیتر در هکتار بعد از خزان برگها

مرکبات

یک لیتر در هکتار بعد از خزان برگها

پسته

یک لیتر در هکتار بعد از خزان برگها