Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

کود PK 5-57 اولترا فورت

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


کود PK 5-57 اولترا فورت( مخلوط شیمیایی جامد)

 

این کود دارای مقادیر بالایی از عنصر پتاسیم می باشد و تامین کننده نیاز عمده گیاه به پتاسیم و در مقادیر کمتر فسفر است. به عنوان یک فعال کننده متابولیکی در مراحل مختلف رشد گیاه، خصوصا در مرحله رنگ آوری و رسیدن محصول نقش بسزایی را ایفا می کند. کود  57-5 اولترافورت به شکل پودر با پتاسیم بالا می باشد که قدرت حل شوندگی بالایی دارد. پتاسیم موجود در این کود علاوه بر رنگ آوری و زودرس کردن محصول، تحمل گیاه را در برابر شرایط بد محیطی، خصوصاً تنش های حرارتی و رطوبتی افزایش می دهد. این کود باعث تحریک آنزیم هایی می شود که در رشد و رسیدن میوه و تولید میوه های با کیفیت و خوش رنگ نقش داشته و همچنین باعث ماندگاری و خاصیت انبارداری محصولات را  افزایش می دهد. استفاده از این کود در مرحله رشد زایشی ( گلدهی و قبل از برداشت محصول) سبب افزایش کمی و کیفی محصول گیاه می گردد. مصرف این ترکیب در اوایل فصل رشد با حداقل مصرف و در اواخر فصل رویشی با حداکثر میزان توصیه می شود.

مزایا و ویژگی:

حلالیت کامل در آب و قدرت جذب بالا توسط گیاه

جلوگیری از ترک خوردگی میوه

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های دمایی و خشکی

افزایش عملکرد و کیفیت محصول

افزایش سایز و رنگ آوری محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای

افزایش ماندگاری و انبارداری

قابلیت استفاده به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی

تجزیه ضمانت شده:

عنصر درصد

پتاسیم محلول در آب  (K2O)

57%

فسفر قابل استفاده  (P2O5)

5%

ترکیبات سازنده: منو پتاسیم فسفات و کربنات پتاسیم

دستور العمل مصرف:

روش مصرف این کود تاحد زیادی تابع جنس خاک، آب و هوای منطقه و نوع و سن گیاه می باشد. لذا دستور العمل ذیل در حالت کلی می باشد.  توصیه می شود پیش از مصرف کلی، ابتدا کود را در سطح کوچکی آزمایش و سپس در سطوح وسیع تر استفاده نمایید.

محصول

محلول پاشی

کود آبیاری

 درختان میوه

 1.5 تا 2.5 کیلو گرم در هزار لیتر آب

3تا 4 کیلو گرم در هکتار

50تا100 گرم پای هر درخت

 محصولات زراعی

 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

2تا 3 کیلوگرم در هکتار

سبزی و صیفی جات

1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

2 تا 3 کیلوگرم در هکتار

قابلیت سازگاری و اختلاط: بجز ترکیباتی که دارای مس، کلسیم و گوگرد هستند و نیز روغن های کشاورزی با سایر نهاده های کشاورزی قابل اختلاط است.