Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کود کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

اولترافورت

دسته : کود کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


اولترافورت ، فعال کننده متابولیکی PK5.57

Phosphorus Pentoxide (P2O5) Water soluble     5%

Potassium Oxide (K2O) Water soluble               57%

PH           9.3 %  

مدیریت کاربرد : اولترا فورت با کلیه مواد قابل اختلاط بوده ، به جز مواد حاوی کلسیم ، گوگرد و روغن های معدنی که هرچند بهتر است قبل از مصرف در حجم زیاد ابتدا در محدوده کمی آن را تست نمود.

 محصول

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 درختان میوه

 1 ماه قبل از برداشت محصول ، به فاصله 15-10 روز

 0/5-1/5 کیلوگرم در هکتار

 گیاهان جالیزی

 نزدیک رسیدن میوه ، 3-2 بار به فاصله 8-7 روز

 150-200 گرم در 100 لیتر آب

 گل ها و گیاهان زینتی

 آخرین مرحله  رشد برای افزایش پایداری و رنگ ، در 2 مرحله به فاصله 7-6 روز

 150 گرم در 100 لیتر آب

 سبزیجات و صیفی جات

 در اخرین مرحله رشد

 0/5-1/5کیلوگرم در هکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواص و مشخصات : کود اولترافورت به شکل پودر با پتاسیم بالا می باشد که قدرت حل شوندگی بالایی دارد . پتاسیم و EDTA  موجود در اولترافورت ، جذب مواد غذایی به داخل برگ ها را سرعت می بخشد و در نتیجه تحمل گیاه را به سرما بالا می برد . اولترافورت کیفیت و سایز میوه را بالا برده و باعث تولید میوه هایی با کیفیت ، از لحاظ رنگ میزان قند موجود ، اسید اسکوربیک و ماندگاری در محصول می گردد. پتاسیم زیاد در این کود باعث تحریک آنزیم هایی شده که در مراحل رشد رسیدن میوه نقش دارند و نیز باعث افزایش مقاومت میوه ها در مراحل حمل و نقل و انبارداری ، مخصوصاً در محصولات صنعتی مانند سیب زمینی و چغندر می گردد.