Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

کود PK 5-57 اولترا فورت

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


کود PK 5-57 اولترا فورت( مخلوط شیمیایی جامد)

 

این کود دارای مقادیر بالایی از عنصر پتاسیم می باشد و تامین کننده نیاز عمده گیاه به پتاسیم و در مقادیر کمتر فسفر است. به عنوان یک فعال کننده متابولیکی در مراحل مختلف رشد گیاه، خصوصا در مرحله رنگ آوری و رسیدن محصول نقش بسزایی را ایفا می کند.

کود  57-5 اولترافورت به شکل پودر با پتاسیم بالا می باشد که قدرت حل شوندگی بالایی دارد. پتاسیم موجود در این کود علاوه بر رنگ آوری و زودرس کردن محصول، تحمل گیاه را در برابر شرایط بد محیطی، خصوصاً تنش های حرارتی و رطوبتی افزایش می دهد. این کود باعث تحریک آنزیم هایی می شود که در رشد و رسیدن میوه و تولید میوه های با کیفیت و خوش رنگ نقش داشته و همچنین باعث ماندگاری و خاصیت انبارداری محصولات را  افزایش می دهد. استفاده از این کود در مرحله رشد زایشی ( گلدهی و قبل از برداشت محصول) سبب افزایش کمی و کیفی محصول گیاه می گردد. مصرف این ترکیب در اوایل فصل رشد با حداقل مصرف و در اواخر فصل رویشی با حداکثر میزان توصیه می شود.

مزایا و ویژگی های کود 57-5:

-حلالیت کامل در آب و قدرت جذب بالا توسط گیاه

- جلوگیری از ترک خوردگی میوه

- افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های دمایی و خشکی

- افزایش عملکرد و کیفیت محصول

- افززاش سایز و رنگ آوری محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای

- افزایش ماندگاری و انبارداری

- قابلیت استفاده به دو صورت کود آبیاری و محلول پاشی

تجزیه ضمانت شده:

عنصر درصد

پتاسیم محلول در آب  (K2O)

57%

فسفر قابل استفاده  (P2O5)

5%

ترکیبات سازنده: منو پتاسیم فسفات و کربنات پتاسیم

دستور العمل مصرف:

روش مصرف این کود تاحد زیادی تابع جنس خاک، آب و هوای منطقه و نوع و سن گیاه می باشد. لذا دستور العمل ذیل در حالت کلی می باشد.  توصیه می شود پیش از مصرف کلی، ابتدا کود را در سطح کوچکی آزمایش و سپس در سطوح وسیع تر استفاده نمایید.

محصول

محلول پاشی

کود آبیاری

 درختان میوه

 1.5 تا 2.5 کیلو گرم در هزار لیتر آب

3تا 4 کیلو گرم در هکتار

50تا100 گرم پای هر درخت

 محصولات زراعی

 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

2تا 3 کیلوگرم در هکتار

سبزی و صیفیجات

1 تا 2 کیلوگرم در هکتار

2 تا 3 کیلوگرم در هکتار

قابلیت سازگاری و اختلاط: بجز ترکیباتی که دارای مس، کلسیم و گوگرد هستند و نیز روغن های کشاورزی با سایر نهاده های کشاورزی قابل اختلاط است. در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.