Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

پروفنفوس

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


پروفنفوس :50 %  EC

Profenofos 50 % EC

نام تجاری : کوراکرون / Curacron

گروه : Organophosphate

دوره کارنس : 14 روز

پادزهر : آتروپین و دیازپام

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و نفوذی  با طیف وسیع

Non-systemic Insecticide/ Acaricide with Contact & Stomach Action

مدیریت کاربرد:

-پروفنوفوس به فوریت اثر می بخشد، تاثیر آن مدتها دوام می آورد، قوی و گسترده طیف است و با نفوذ به بافت های گیاهی حشراتی مانند مینوز را که درون بافت های گیاهی به سر می برند، کنترل می کند.

– پروفنفوس کرم غوزه پنبه و حشرات (خصوصاً بال‌پولک‌داران) و کنه‌ها در پنبه، ذرت، چغندرقند، سویا، سیب زمینی، سبزیجات، توتون را کنترل میکند

– مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد

– این تركيب دارای خاصيت نفوذی ‌بوده و قادر به حركت از سطح برگ به پشت برگ می باشد، لذا آفات فعال در زير برگها كه معمولا از اثرات سم مصون می ماند با اين حشره كش به راحتی كنترل می شوند.

– سبب کندی رشد در پنبه می شود .

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 پنبه  کرم قوزه  2/5 لیتر در هکتار

 

پروفنوفوس با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

پروفنوفوس به غیر از کشت ذکر شده و آفت نامبرده توصیه نمی شود.


پروفنفوس
لارو کرم غوزه پنبه
پروفنفوس
کرم قوزه پنبه
پروفنفوس
کرم غوزه پنیه