Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

اوره فسفات فایتومکس

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


اوره فسفات فایتومکس   

Urea Phosphate

18-44-0

 

مزایا و ویژگی ها :

این دارای خلوص بالا و کاملا محلول در آب به فرم کریستاله می باشد.

pH این کود کاملا اسیدی بوده و سبب کاهش اسیدیته (pH) در خاک­های قلیایی و آهکی می گردد و به علت وجود این ویژگی بازدارنده رسوب و انسداد در سیستم های آبیاری است.

بهترین محصول برای مراحل ابتدایی رشد است ئ زمانیکه میزان فسفر و ازت بالایی مورد نیاز است، سبب توسعه سیستم ریشه ای، تقویت رشد رویشی و افزایش گلدهی می شود

ایده آل جهت محلول پاشی و آب آبیاری

بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یک بار انجام شود.

از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و هیومیکی اجتناب شود.

بهتر است در مصرف این کود در کشت­های هیدروپونیک اجتناب شود .

تجزیه ضمانت شده :

 18%  حداقل نیتروژن کل
 44%  حداقل فسفات محلول   5 P2O
 0/5%  حداکثر رطوبت
2-2/5  محلول 10 درصد PH
 90%  حداقل مقدار ذرات با اندازه بین 1 تا 4 میلیمتری

 

دستورالعمل مصرف:

روش مصرف این کود تاحد زیادی تابع جنس خاک، آب و هوای منطقه و نوع و سن گیاه می باشد، لذا دستور العمل ذیل در حالت کلی می باشد.  توصیه می شود میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچکی آزمایش شود.

نوع محصول

محلول پاشی

کود آبیاری

گیاهان زراعی

3-6 کیلوگرم در هکتار

10-15 کیلوگرم در هکتار

گیاهان باغی

3-6 کیلوگرم در هزار لیتر آب

15-30 کیلوگرم در هزار لیتر آب

 

.