Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

محلول بردو

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


محلول بردو 18% SC

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

مدیریت کاربرد :

بردو جزو معدود سموم معدنی است که در کشاورزی ارگانیک توصیه می‌شود. بردو  اثر سوئی بر انسان و محیط ‌زیست نداشته و برخلاف سایر سموم رایج، مواد باقی مانده از تجزیۀ آن سازگار با محیط‌ زیست است يکي از مسائلي که بايد به آن توجه داشت اين است که بردو  موجب تشديد تعرق و از دست دادن مقدار قابل توجهي از آب در گیاه می شود از این رو از استفاده آن در  ساعات گرم روز بايستي اجتناب نمود همچنين در زمانيکه گياه تحت استرس خشکي مي باشد نبايد اين ترکيب مصرف شود.

 

 محصول  بیماری  میزان مصرف
 درختان میوه  غربالی زرد آلو  1-1/5 درصد

 

نام تجاری :   BORDEAUX

گروه :   Inorganic

سمیت برای پستانداران : 4000 <  میلی گرم بر کیلوگرم

Acute Oral LD50 for Rats : >4000mg /kg

درجه خطر: احتیاط III

پادزهر : این سم پادزهر اختصاصی ندارد 


محلول بردو
پیچیدگی برگ هلو
محلول بردو
شانکر درختان میوه سردسیری
محلول بردو
غربالی درختان میوه
محلول بردو
غربالی درختان میوه