Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

استامی پراید

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


استامی پراید 20% SP:

Acetamiprid 20% SP

نام تجاري : موسپیلان / Mospilan

گروه:  Neonicotinoid

دوره كارنس : 7-25 روز

پادزهر اختصاصی ندارد.

-حشره کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تاثیر تماسی و گوارشی

Systemic Insecticide with Contact & Stomach Action

مدیریت کاربرد :

– استامی پراید حشرات مقاوم به گروه های ارگانوفسفات ، کاربامات و پایروتیرویید های مصنوعی را به خوبی کنترل می کند .

– در کنترل آفاتی مانند شته ها، تریپس­ ها و پروانه ها موثر است.

– این حشره کش دارای سرعت عمل بالا ولی سمیت کم برای پستانداران می باشد.

– با ورود استامی پراید به بدن حشره نوعی دپلاریزاسیون وابسته به دز در ناحیه پس سیناپسی ایجاد می کند و در نتیجه تحریک عصبی مجدد صورت نمیگیرد و حشره حالت فلج شدگی پیدا میکند.

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 پسته  پسیل  200 تا 250 گرم در 1000 لیتز آب
 درختان میوه سردسیری  کرم سیب  نسل اول کرم سیب در مناطق کوهستانی 500 گرم در هزار لیتر آب
 درختان میوه سردسیری  مینوز لکه گرد

 

قابلیت اختلاط:

استامی پراید روی گیاهان مختلف ایجاد حساسیت نمیکند. چون در pH پایین پایدار است، بنابرین با اکثر کودها قابل اختلاط است. همچنین با کلیه حشره کشها و قارچ کشها (به جزء ترکیبات قلیایی نظیر بردو) قابل اختلاط است.

استامی پراید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

استامی پراید به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود


استامی پراید
پسیل پسته
استامی پراید
کرم سیب
استامی پراید
مينوز لکه گرد