Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

پرمترین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


پرمترین :25% EC

Permethrin 25% EC

نام تجاری : آمبوش / Ambush

گروه: Pyrethroid

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد.

حشره کش غیر سیستمیک، تماسی با طیف وسیع

Non-systemic Insecticide with Contact Action

مدیریت کاربرد:

– دارای خاصیت دور کنندگی روی حشرات بوده و منجر به جلوگیری از نزدیک شدن آفات به گیاهان سمپاشی شده می گردد.

این سم سریع الاثر و گسترده طیف است بطورکلی اين تركيب به منظور كنترل سخت بالپوشان، بالپولكداران، دوبالان، زنبورها و حشرات مكنده روي توتون، چغندرقند، پنبه، سويا، سبزيجات و صيفي جات، پسته، گردو، انجیر، انگور و درختان ميوه دانه‌دار و هسته دار و قابل استفاده است.

جهت کنترل مینوز لکه گرد درختان میوه در سال های طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم و در یک نوبت و در خصوص پروانه برخوار مصری(پرودینا) چغندر قند در شرایط طغیانی به محض دیدن آفت مبارزه آغاز شود.

در آب و خاک به سرعت تجزیه می شود

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 چغندر قند  پرودینا  1 لیتر  در هکتار
 درختان میوه  مینوز لکه گرد  0/5 لیتر در هکتار

 

قابلیت اختلاط:

این حشره کش با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها قابل اختلاط است ، ولی برای مخلوط کردن با نیترات کلسیم توصیه نمی شود .

پرمترین  با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

پرمترین  به غیر از کشت ذکر شده و آفت نامبرده توصیه نمی شود.


پرمترین
مینوز لکه گرد درختان میوه
پرمترین
پرودینا چغندر قند
پرمترین
پروانه برگخوار مصری - پرودینا