Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

تري دمورف

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


تری دیمورف 75% مایع غلیظ امولسیون شونده

tridemorph 75% EC W/V

قارچ کش سیستمیک با اثر ریشه کنی که توسط برگ ها و ریشه ها جذب شده و اثرات محافظتی دارد.

Systemic Fungicide with Eradicant Action, Absorbed by the Leaves and Roots, Giving Some Protective Action

 

نام تجاری:  Calixin

گروه: morpholine

نحوه اثر: تری دمورف قارچ کشی سیستمیک با اثرات ریشه کنی و محافظتی است که با مهار بیوسنتز ارگسترول سبب ممانعت از رشد و از بین رفتن قارچ ها می شود.

مدیریت کاربرد:

  • استفاده از تری دمورف ممکن است سبب ایجاد سوختگی در برخی ارقام گندم زمستانه تحت برخی شرایط آب و هوایی گردد.
  • توصیه می شود از این قارچ کش در محصولات تازه خور مانند سبزی و صیفی جات خودداری گردد.
  • در مدت کوتاهی پس از سم پاشی، مقدار زیادی از ماده موثره این قارچ کش توسط برگ ها و ریشه گیاهان سمپاشی شده جذب و به تمام بافت های گیاهی هدایت می شود ، لذا امکان شسته شدن آن توسط باران بسیار کم است.

موارد و میزان مصرف:

محصول

بیماری

میزان مصرف

چغندر قند

سفیدک پودری

0/75 لیتر در هکتار از اوایل تیر ماه به بعد

 

 


تري دمورف
سفیدک سطحی چغندرقند
تري دمورف
سفیدک سطحی چغندرقند