Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

سولفات پتاسیم فیتومکس

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


 سولفات پتاسیم فیتومکس TE+0-0-50

 

 پتاسیم محلول در آب K2O  50%
 گوگرد محلول  17/5%
 حداکثر رطوبت

 1/5%

 

خواص و مشخصات :

این محصول یک منبع مناسب از عنصر پتاسیم بوده و همچنین گوگرد مورد نیاز گیاه را تامین میکند.

این کود شیمیایی به دلیل دارا بودن پتاسیم در افزایش تولید، بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی نظیر خشکی، سرما، شوری موثر است و همچنین باعث بهبود کیفیت محصول به لحاظ رنگ و رسیدگی و افزایش خاصیت انبارداری آن می گردد. پتاسیم موجود در این محصول سدیم NA  موجود در برگها را کاملا کاهش می دهد و طی فرآیند اسمز عبور آب را به داخل سلولهای گیاه تسهیل می نماید. سولفات در خاک های زراعی قلیایی کاربرد بسیاری داشته و PH  خاک را تا میزان مطلوبی کاهش می دهد. همچنین  این کود شیمیایی باعث حلالیت ریز مغذی های موجود در خاک و جذب آنها توسط گیاهان می گردد.

مدیریت کاربرد:

از آنجایی که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول، سطح سبز، شدت کمبود و … مقادیر مختلفی از آب جهت محلولپاشی مورد نیاز است، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

از اختلاط سولفات پتاسیم با کود کلسیمی اجتناب شود.

از اختلاط سولفات پتاسیم با هیومکس در یک ظرف خودداری شود.

برای اطمینان بیشتر قبل از مصرف، تست اختلاط پذیری انجام شود

 

 محصول  میزان مصرف خاکی/کود آبیاری  محلول پاشی
 درختان میوه  10-30 کیلوگرم در 1000 لیتر آب  2-3  کیلوگرم در هکتار
 محصولات زراعی  10-15 کیلوگرم در 1000 لیتر آب 3-5 کیلوگرم در هکتار
 سبزیجات    10-15 کیلوگرم در 1000 لیتر آب  1-3  کیلوگرم در هکتار