Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

بوتاکلر

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


بوتاکلر 60% EC

نام تجاری: ماچتی

گروه:  خانواده استانیلیدها/Acetanilide

پادزهر اختصاصی

ماندگاری در خاک: 6 تا 10 هفته

علف کش سیستمیک و انتخابی در مزارع برنج

اين تركيب در مرحله اول عمل جذب از طريق جوانه بذر و در مرحله دوم از طريق ريشه‌ها و سپس به ساير اندام‌هاي گياه منتقل مي‌شود و و در اندام های رویشی نسبت به اندام های زایشی تجمع بیشتری می یابد، که با جلوگیری از سنتز پروتئین از تقسیم سلولی و سنتز اسیدهای چرب بازنجیرهبسیاربلند جلوگیری می کند.

بوتاکلر برای كنترل علفهاي هرز نازك برگ يكساله و برخي علفهاي پهن برگ مزارع برنج بخصوص سوروف استفاده مي‌شود. این علفکش 4 الي 7 روز بعد از نشاء كاري به مقدار 3 تا 4 ليتر در هكتار، قبل از دو برگي شدن سوروف (حتماً بايد گياهچه سوروف زير سطح آب قرار داشته باشد) بكار مي‌رود، ولي در كشت مستقيم قبل از رويش (pre-emergence) استفاده مي‌شود.

بوتاکلر علاوه بر برنج روي جو، پنبه، بادام زميني، چغندر و برخي ارقام كلم نيز انتخابي عمل مي كند و به ميزان 1 تا 5/4  لیتر ماده مؤثر در هكتار قابل استفاده است.

محصول

نوع علف هرز

مقدار مصرف

زمان مصرف

برنج

علف های هرز یکساله کشیده برگ و بعضی پهن برگ ها، قبل از رویش در مزرعه و خزانه

3 تا 4 لیتر در هکتار

4 تا 7 روز پس از نشا و قبل از 2 برگی شدن سوروف

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

روي برنج، پنبه، جو، گندم، بادام زميني، چغندر و برخي ارقام كلم گياهسوزي ندارد.

بوتاکلر به ميزان آبي كه در دسترس گياه است بستگي دارد، لذا براي كسب نتيجه بهتر بايد بعد از بارندگي و يا آبياري سمپاشي صورت گيرد و باید توجه داشت پس از سمپاشي راههاي ورود و خروج آب به مدت 3-2 روز مسدود گردد.

بوتاکلربا نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

بوتاکلر به غیر از کشت ذکر شده و علف های هرز نامبرده توصیه نمی شود.


بوتاکلر
 
بوتاکلر
 
بوتاکلر