Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

مانکوزب

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


مانکوزب پودر با قابلیت تر شوندگی80%

Mancozeb 80% WP

قارچ کش و کنه کش غیر سیستمیک با عملکرد محافظتی و طیف عمل گسترده

Broad- spectrum, Non- systemic Fungicide/ Acaricide with Protective Action

 

نام تجاری:  دیتان ام45

گروه: alkylenebis( dithiocarbamate)

نحوه اثر: مانکوزب قارچ‌كشي است با اثر حفاظتي و پيشگيري كننده كه از طريق غير فعال نمودن آنزيم‌هاي سيكل تنفسي و گروه سولفيدريل در آمينواسيدها عمل نموده و منجر به ايجاد اختلال در متابوليسم چربيها و فرايند تنفس و توليد ATP  مي‌گردد.

مدیریت کاربرد:

-از بذر گندم و نخود ضد عفونی شده با این قارچ کش به هیچ عنوان برای مصارف خوراکی استفاده نشود .

-از مصرف مانکوزب روی سبزی جات و صیفی جات اجتناب شود .

-مانکوزب در تقلیل جمعیت کنه ها نیز موثر است.

- مانکوزب بر اثر رطوبت و حرارت به آهستگی تجزیه می شود. این قارچ کش در محیط های اسیدی ناپایدار است.

موارد و میزان مصرف:

محصول

بیماری

میزان مصرف

گندم

 سیاهک پنهان گندم

2 درهزار به صورت ضدعفونی بذر

 بادام

لکه آجری بادام

2 در هزار

 مرکبات

کنه زنگار

2 در هزار

 یونجه

سفیدک داخلی

2 در هزار

 نخود

برق زدگی نخود

2 در هزار

توتون

 سفیدک داخلی

 1-2 در هزار

میخک

 زنگ

2- 1.5 در هزار همراه با 0.5 در هزار مویان

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): 10 روز

قابلیت سازگاری و اختلاط: از اختلاط با عوامل اکسید کننده و اسیدها اجتناب شود.

 


مانکوزب
برق زدگی نخود
مانکوزب
زنگ میخک
مانکوزب
سفیدک داخلی توتون
مانکوزب
سفیدک داخلی یونجه
مانکوزب
سیاهک پنهان
مانکوزب
کنه نقره ای مرکبات
مانکوزب
لکه اجری بادام