Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

کاپتان

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


کاپتان 50% WP

قارچ کش با اثر حفاظتی و درمانی به صورت محلول پاشی و ضدعفونی بذرها و خاک

مدیریت کاربرد : کاپتان قابلیت اختلاط با اکثر حشره کش ها و قارچ کش ها را دارد اما از آنجایی که در PH های بالاتر از 7 ناپایدار می باشد نباید با محلول های قلیایی مخلوط شود همچنین قابل اختلاط با روغن نبوده و نباید قبل یا بعد از کاربرد روغن ها به کار رود ، زیرا موجب گیاه سوزی می شود. باقیمانده کاپتان در میوه هایی که کمپوت شده اند موجب خورندگی قوطی کمپوت می شود . بنابراین از مصرف این سم در مصرف میوه هایی که ممکن است کمپوت شوند خودداری شود .

 

 محصول  بیماری  میزان مصرف
 سیب و گلابی  لکه سیاه سیب  3در هزار
 درختان میوه هسته دار  غربالی  3در هزار
 درختان میوه سردسیری  مومیایی  3در هزار
 مو  سفیدک دروغی  3در هزار
 پسته  لکه برگی  3در هزار
 نخود  بوته میری  2در هزار
 چغندر قند  سفیدک دروغی  3کیلو در هکتار

 

 

 

نام تجاری : کاپتانcaptan

گروه : Phthalimide

سمیت برای پستانداران : 9000 میلی گرم بر کیلوگرم

Acute Oral LD 50 for Rats :9000 mg/kg

درجه خطر : WHO :Uسمیت حادی ندارد

دوره کارنس : 10 روز

پادزهر : دیازپام ، پادزهر واقعی نیست ، فقط سیستم اعصاب مرکزی را تسکین می دهد .


کاپتان
سفیدک داخلی مو
کاپتان
سفیدک سطحی چغندرقند
کاپتان
غربالی درختان میوه
کاپتان
لکه برگی سپتوریایی پسته
کاپتان
لکه سیاه سیب و گللابی
کاپتان
مومیایی درختان میوه