Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

کاپتان

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


کاپتان 50% پودر با قبلیت تر شوندگی

Captan 50% WP

قارچ کش غیر سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Non-Systemic Fungicide with Protective & Curative Action

 

نام تجاری:  Orthocide 

گروه: Phthalamide

نحوه اثر: قارچ کش غیر سیستمیک با اثر پیشگیری و درمانی که با ممانعت از فعالیت آنزیم هایی که در متابولیسم فسفر دخالت دارند اثر خود را اعمال می کند.

مدیریت کاربرد:

  • کاپتان را هم می توان جهت درمان بیماری های قارچی استفاده کرد و هم برای پیشگیری از بیمار شدن گیاهان 
  • مصرف کاپتان بر روی واریته هایی از گلابی( D’Anjou) و سیب ( Red Delicious)  ایجاد سوختگی می کند. همچنین می تواند باعث صدمه به بذرهای کاهو و در غلظت های بالاتر در بذرهای کرفس و گوجه فرنگی شود.
  • در دوره های طولانی آب و هوای سرد و نیز در روزهای بارانی و گرم و مرطوب از مصرف کاپتان اجتناب گردد.
  • کاپتان روی سفیدک های پودری و زنگ ها اثری ندارد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

بیماری

میزان مصرف

انگور

سفیدک کرکی

 در هزار

سیب

لکه سیاه

3 در هزار

هلو

پیچیدگی برگ هلو

3 تا 3/5 در هزار

درختان میوه

بیماری غربالی

3 در هزار

نخود

بوته میری

2 در هزار

اشجار جنگلی و درختان غیر مثمر

مرگ گیاهچه

ضدعفونی خاک با استفاده از 7/5 تا 10 گرم قارچ کش در هر متر مربع و بهم زدن خاک تا عمق 10 سانتیمتر

 

فاصله زمانی آخرین سمپاشی تا برداشت محصول(دوره کارنس): 10روز

قابلیت سازگاری و اختلاط: این قارچکش با ترکیبات قلیایی سازگاری ندارد و با روغن ها قابل اختلاط نیست. همچنین از اختلاط آن با ترکیبات مسی و گوگردی نیز باید اجتناب گردد. استفاده از آب های آهکی نیز باعث تجزیه و بی اثر شدن کاپتان می گردد. کاپتان اگر بعد از سمپاشی روغن تابستانه مصرف شود باعث سوزندگی و خسارت به برگها و میوه ها می شود.

 


کاپتان
سفیدک داخلی مو
کاپتان
سفیدک سطحی چغندرقند
کاپتان
غربالی درختان میوه
کاپتان
لکه برگی سپتوریایی پسته
کاپتان
لکه سیاه سیب و گللابی
کاپتان
مومیایی درختان میوه