Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

متری بوزین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


متری بوزین 70% wp

Metribuzin 70 % wp

نام تجاری: سنکور / Senecor

گروه: 1,2-4 Triazinone

دوره کارنس: برای هویج وحشی ۴ هفته

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد و می توان از مخلوط ذغال طبی و آب استفاده کرد.

ماندگاری در خاک :  1 تا 2 ماه

علف کش انتخابی و سیستمیک

Systemic & Selective Herbicide

مدیریت کاربرد :

جذب متری بوزین، از طریق ریشه و در مواردی توسط برگ­ها بوده و علاوه بر این قابلیت انتقال در آوندهای چوبی را دارد که با ممانعت از عمل فتوسنتزدر فتوسیستم II، طیف وسیعی از علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ را در بسیاری از محصولات زراعی کنترل می کند و بهترین نتیجه روی علفهای هرز، زمانی است که گیاه در مرحله یک برگی است.

گونه­های زراعی خانواده­ های شب بو، کدوئیان، کاهو، پیاز، چغندرقند، آفتابگردان، توت­فرنگی، سیب­ زمینی شیرین و توتون نسبت به این علف کش حساس می­باشند.

میزان آب شویی این علف کش در خاک های شنی با مواد آلی پایین، بالا است.


متری بوزین
 
متری بوزین
 
متری بوزین