Our Honors
alborzbehsam.com
مقالات آموزشی1398/06/03
بردو بهسم
بردو بهسم

بيماري غربالي با عامل Wilsonomyces carpophilus يکي از بيماري‌هاي مهم زردآلو است که هر ساله در بسياري از نقاط ايران خسارت زياد کمي و کيفي به اين محصول وارد مي‌نمايد. در دنيا براي کنترل شيميايي اين بيماري معمولاً از قارچ‌کش‌هاي مسي مثل مخلوط بردو استفاده مي‌شود اگرچه قارچ‌کش‌هاي ديگري نيز مطرح مي‌باشند. قارچ‌كش جديد بردو بهسم با فرمولاسيون اس سي (18% SC) ساخت شرکت البرز بهسم داراي ماده مؤثره مخلوط بردو است که در اين بررسي کارايي آن در مقايسه با قارچ‌کش‌هاي مخلوط بردو (بردوفيکس® 18% SC) و مخلوط بردو (ميشو بردوکس ® 18% SC) در کنترل بيماري غربالي زردآلو مورد بررسي قرار گرفت. 


1398/06/03

نویسنده : مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی